1. семестар
Увод у хиспанистику 1
Хиспанске културе 1
Шпанска књижевност 1
Шпански језик 1
Савремени шпански језик Г-1
2. семестар
Увод у хиспанистику 2
Хиспанске културе 2
Шпанска књижевност 2
Шпански језик 2
Савремени шпански језик Г-2
3. семестар
Хиспанске културе 3
Шпанска књижевност 3
Шпански језик 3
Савремени шпански језик Г-3
4. семестар
Хиспанске културе 4
Шпанска књижевност 4
Шпански језик 4
Савремени шпански језик Г-4
5. семестар
Шпанска књижевност 5
Хиспаноамеричка књижевност 1
Шпански језик 5
Превођење за хиспанисте 1
Савремени шпански језик Г-5
6. семестар
Шпанска књижевност 6
Хиспаноамеричка књижевност 2
Шпански језик 6
Превођење за хиспанисте 2
Савремени шпански језик Г-6
7. семестар
Шпанска књижевност 7
Хиспаноамеричка књижевност 3
Шпански језик 7
Превођење за хиспанисте 3
Савремени шпански језик Г-7
8. семестар
Шпанска књижевност 8
Хиспаноамеричка књижевност 4
Шпански језик 8
Превођење за хиспанисте 4
Савремени шпански језик Г-8
ИП предмет 3. i 5. семестар
Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
ИП предмет 4. i 6. семестар
Увод у студије пикареске
ИП предмети 5. i 7. семестар
Историјска граматика шпанског језика 1
Дијалектологија шпанског језика
Сервантес и настава књижевности 1
Хиспаноамеричка књижевност и филм
Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1
Увод у рецепцију хиспаноамеричке књижевности 1
Шпански као језик струке
ИП предмети 6. i 8. семестар
Историјска граматика шпанског језика 2
Увод у контрастивну анализу шпанског и српског језика
Сервантес и настава књижевности 2
Хиспаноамеричка књижевност 20. века – монографски курс
Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2
Увод у рецепцију хиспаноамеричке књижевности 2
Лексикографија шпанског језика
ИП предмет 7. семестар
Књижевност шпанског реализма – тумачење текстова
ИП предмет 8. семестар
Савремени шпански роман и књижевно дело у настави