PREVOĐENJE ZA HISPANISTE 2


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Tip predmeta: OP
Šifra predmeta: 1415076
Godina studija: III
Semestar: šesti
Broj časova nedeljno: 2 (prevođenje sa španskog na srpski) + 2 (prevođenje srpskog na španski)
Broj bodova: 3
Tip predmeta: SA
Koordinatorka predemta: prof. dr Jelena Rajić
Profesori: Srđa Sardelić, viši lektor i Hugo Marcos, lektor


PREVOĐENJE SA ŠPANSKOG NA SRPSKI


Predispitne aktivnosti
– ukupno 30 bodova.


Prisustvo: 5 (student može triput da izostane sa nastave, opravdanja se ne prihvataju); aktivnost na času: 5; 2 „eseja“: 15 i 5 bodova (student ima pravo samo jedan „esej“ naknadno da radi, i to poslednjeg časa).


1. sedmica

UVODNI ČAS. Program i predmet; način rada; predispitne obaveze.


2. sedmica

TEKST 1. Pripovedanje u imperfektu.


3. sedmica

TEKST 2. Subjunktiv: como si, ojalá itd.


4. sedmica

TEKST 3. Direktno prevođenje.


5. sedmica

TEKST 4. Razumevanje teksta; aunque; sin que; ir/venir.


6. sedmica

TEKST 5. Dijaloški tekst. Kondicionalne rečenice. Deskripcija kao tehnika prevođenja.


7. sedmica

ESEJ 1. Studenti rade samostalno.


8. sedmica

TEKST 6. Indirektni govor u prošlosti (ukupna slika). Objašnjenje za sledeći tekst.


9. sedmica

TEKST 7. Futuro perfecto/futuro imperfecto kao pravi futuri i kao tzv.futuro de probabilidad.


10. sedmica

TEKST 8. Prevod rečenica sa leksičkom vežbom na španskom.


11. sedmica

ESEJ 2. Studenti rade po dvoje.


12. sedmica

ZAVRŠNI ČAS. Uvid u stečene bodove. Naknadni termin za izradu jednog eseja.

 

PREVOĐENJE SA SRPSKOG NA ŠPANSKI


Predispitne aktivnosti – ukupno 30 bodova.


Prisustvo
: 5 (student može triput da izostane sa nastave, opravdanja se ne prihvataju); aktivnost na času: 5; 2 „eseja“: 15 i 5 bodova (student ima pravo samo jedan „esej“ naknadno da radi, i to poslednjeg časa).

Silabus
Prevođenje za hispaniste 2 (srpski-španski)

1. nedelja

Uvodni čas: nastavni program, ciljevi, evaluacija, itd.

2. nedelja

DOVIĐENJA MESEČE (Vuk Ras)

3. nedelja

ROMAN O LONDONU (Miloš Crnjanski)

4. nedelja

a) SLUČAJ BABAROGA (Olivera Jelkić)
b) TATA, SIN I PLIŠANI MEDA

5. nedelja

a) ANA I SOFIJA (Stanoje Makragić)
b)  SVAĐA (Miodrag Bulatović)

6. nedelja

GORILA (D. Savković)

7. nedelja

Esej 1

8. nedelja

BASKA (V. Carić)

9. nedelja

PUTOVANJE (B. Pekić)

10. nedelja

BUNAR O TAMNOJ ŠUMI (Filip David)

11. nedelja

Esej 2

12. nedelja

ZAVRŠNI ČAS