PREVOĐENJE ZA HISPANISTE 4


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Tip predmeta: OP
Šifra predmeta: 1415078
Godina studija: IV
Semestar: osmi
Broj časova nedeljno: 2 (prevođenje sa španskog na srpski) + 2 (prevođenje srpskog na španski)
Broj bodova: 3
Tip predmeta: SA
Koordinatorka predemta: prof. dr Jelena Rajić
Profesori: Srđa Sardelić, viši lektor i Hugo Marcos, lektor


PREVOĐENJE SA ŠPANSKOG NA SRPSKI


Predispitne aktivnosti – ukupno 30 bodova.

Prisustvo: 5 (student može triput da izostane sa nastave, opravdanja se ne prihvataju); aktivnost na času: 5; 2 „eseja“: 15 i 5 bodova (student ima pravo samo jedan „esej“ naknadno da radi, i to poslednjeg časa).


1
. sedmica
a) UVODNI ČAS.


2. sedmica

a) TEKST 1: zdravlje/medicina;
b) o razlikama između dva jezička sistema.


3
. sedmica
a) TEKST 2: indirektni govor;
b) o tzv. slobodnom indirektnom govoru.


4. sedmica

TEKST 3: ekologija.


5.
sedmica
ESEJ 1. Studenti rade po dvoje.


6.
sedmica
TEKST 5: istorija.


7. sedmica

a) TEKST 6: ekonomija;
b) ekonomska terminologija.


8.
sedmica
TEKST 7: odlomak iz romana (razumevanje nekih vrsta rečenica, perifraza, izraza).


9.
sedmica
a) TEKST 8: prevod rečenica i odlomaka;
b) tehnike prevođenja.


10.
sedmica
TEKST 8: sociolingvistika.


11. sedmica

ESEJ 2. Studenti rade samostalno.


12. sedmica

ZAVRŠNI ČAS: uvid u stečene bodove; naknadni termin za izradu jednog eseja.

 

PREVOĐENJE SA SRPSKOG NA ŠPANSKI


Predispitne aktivnosti – ukupno 30 bodova.


Prisustvo: 5 (student može triput da izostane sa nastave, opravdanja se ne prihvataju); aktivnost na času: 5; 2 „eseja“: 5 i 15 bodova (student ima pravo samo jedan „esej“ naknadno da radi, i to poslednjeg časa).

Silabus
Prevođenje za hispaniste 4 (srpski-španski)

1. nedelja

Uvodni čas: nastavni program, ciljevi, evaluacija, itd.

2. nedelja

NESREĆNI U RAJU (Članak)

3. nedelja

IZMEĐU SABLJE I PESME (Članak)

4. nedelja

OD LOTOSOVOG CVETA DO OTKRIĆA AMERIKE (Novak Popović)

5. nedelja

Esej 1

6. nedelja

NOĆI STRAHA U BOMBAJU (Mirko Bojić)

7. nedelja

MALA ISTORIJA FRANCUSKE SREDNJEVEKOVNE POEZIJE

8. nedelja

PRIMERI

9. nedelja

KAKO I DA LI OPROSTITI (Članak)

10. nedelja

KIT ZA PREDJELO (Članak)

11. nedelja

Esej 2

12. nedelja

ZAVRŠNI ČAS