SERVANTES I NASTAVA KNJIŽEVNOSTI 2


Studijski program: Jezik, književnost, kultura
Status predmeta: izborni
Šifra predmeta: 1415066
Struktura predmeta: predavanja i vežbe (2+0)
Godina studija: III i IV
Semestar: šesti ili osmi
Broj bodova: 3
Tip predmeta: TM


Profesorka
:
Red. prof. dr Jasna Stojanović


Ciljevi predmeta:
Studenti će se upoznati sa proznim stvaralaštvom Migela de Servantesa i njegovom recepcijom u književnoj kritici, kako španskoj, tako i inostranoj i srpskoj. Кroz teorijska predavanja i analizu odlomaka iz romana i novela, razumeće na kakvim osnovama počiva Servantesov književni sistem i koje ga estetske i humanističke vrednosti nadahnjuju. Biće tumačena Servantesova poetika romana i izučene inovacije koje je uneo u špansku književnost svoga doba, a posebno novine koje su utrle put realističkom romanu u Evropi.


Sadržaj predmeta:
Prozni opus Migela de Servantesa. Romani i novele. Don Кihot, parodija viteškog romana, prvi moderni roman ili mozaik proznih vrsta i podvrsta piščevog doba? Geneza, struktura, teme i motivi, likovi, narativni postupak. Tumačenje kroz vreme i odjeci u Evropi i svetu. Don Кihot u prevodima i drugim umetnostima. Don Кihot u Srbiji: prevođenje, kritika, uticaj na srpsku književnost. Romani La Galatea i Persiles y Sigismunda. Novele.


Metodologija i oblici nastave:
Predavanja, čitanje dela, tumačenje i analiza tekstova, pisani radovi, ekspozei i rasprave. Samostalan rad, učenje uz pomoć kompjutera. Korišćenje elektronskih resursa i rad preko platforme MOODLE.


Obavezna lektira i literatura:
Lektira:
1. Don Quijote de la Mancha, odabrani delovi, u dogovoru sa profesorkom (u originalu, ispomaganje prevodom).
2. Novelas ejemplares, odabrani korpus, u dogovoru sa profesorkom (u originalu, ispomaganje prevodom).


Literatura:
1. Ljiljana Pavlović-Samurović, Knjiga o Servantesu. Beograd, Naučna, 2002. (odeljci vezani za pitanja/teme iz gradiva predviđenog programom)
2. Ljiljana Pavlović-Samurović, Don Kihot Migela de Servantesa. Beograd, ZUNS, 1982.


Konsultativna literatura:
1. Jasna Stojanović, Servantes u srpskoj književnosti. Beograd, ZUNS, 2005.
2. Montero Reguera, José, Antología de la crítica sobre el Quijote en el siglo XX. Madrid, Centro Virtual Cervantes. Knjiga je dostupna na linku
http://cvc.cervantes.es/literatura/quijote_antologia/indice.htm (12.9.2014)
3. Jasna Stojanović, Kako smo čitali Don Kihota. Srpska književna kritika o Servantesovom romanu. Beograd, FOKUS, 2014. Knjiga je dostupna na linku http://komunikacijaikultura.org/E-books/Kako%20smo%20citali%20Don%20Kihota.pdf (16.2.2016)


Ocenjivanje:*
Prisustvo se ne boduje, ali je za izlazak na ispit neophodno prisustvovati na 75% nastave od ukupnog broja časova u semestru.
Aktivno učešće na času + Domaći zadatak (analiza teksta, vežbanja na zadatom tekstu, sastav na zadatu temu o delu/autoru iz gradiva, prevod odlomka iz Servantesovog dela, ekspoze i sl.) koji će biti ocenjivani sa maksimalnih 40%                                                                                         
Završni ispit (Na kraju semestra polaže se pismeni završni ispit. Sastoji se iz kratkih pitanja u kojima se označava tačan odgovor, dopunjava tačan odgovor ili odgovara na teorijsko pitanje. Trajanje ispita 90 min.): 60 %
UKUPNO: 100%


Plan izvođenja nastave:

Predavanja/vežbe:
1. Zašto je Don Kihot najizdavanija i najprevođenija knjiga posle Biblije? Zašto čitati ovaj roman danas? Geneza. Prva izdanja i trenutna popularnost.
2. Šta čini Don Kihota? Prvi (1605) i drugi deo (1615). Premilinares. Struktura. I i II deo.
3. Od čega je sastavljen Don Kihot? Kalup viteškog romana obogaćen vrstama i podvrstama španske barokne književnosti (regiones de la imaginación). Realismo cómico.
4. DK knjiga o knjigama. Odnos književnosti i života/stvarnosti i fikcije. Idealistička književnost vs. realistička književnost.
5. Narativna tehnika u Don Kihotu, perspektivizam, likovi. Ironija i humor. Čitanje odlomaka iz Don Kihota.
6. Don Kihot – knjiga mudrosti i model za književno stvaranje. Čitanje odlomaka iz Don Kihota.
7. Don Kihot u svom vremenu. Prevodi na strane jezike. Prevodi na srpski.
8. Kritika u svetu i kod nas. Recepcija Don Kihota u srpskoj imaginativnoj književnosti.
9. Don Kihot kao knjiga za decu na srpskom jeziku.
10. Ostali romani. La Galatea, Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
11. Novelas ejemplares. Prevodi na srpski.
12. Rezervni čas.


* Da bi položio ispit, student na svim pojedinačnim elementima ocene mora imati minimum 30% od ukupnog broja bodova (12 na predispitnom zadatku i 18 na ispitu). Domaći zadatak ispod tog praga ne može se ispravljati. Student koji nije ostvario sve predispitne obaveze nema pravo da polaže završni ispit. Student koji ne ispuni kriterijume za ispunjavanje predispitnih obaveza i ne položi završni ispit, nastavu iz istog predmeta pohađa u narednoj školskoj godini. Predispitne obaveze ispunjene tokom jedne školske godine važe do početka nastave iz tog predmeta naredne školske godine.