Предмети Катедре за иберијске студије
Специјалне теме из примењене лингвистике
Специјалне теме из социолингвистике
Квалитативне методе у лингвистичким истраживањима
Прагматика – специјални курс за хиспанисте
Традуктологија
Критичка анализа дискурса
Превођење шпанске књижевности Златног доба
Фантастика у хиспаноамеричком роману
Методичка пракса: хоспитовање
Важне информације
Услов за пријављивање мастер рада из области методике наставе страних језика и књижевности (у оквиру студијског програма ЈКК) стиче се остваривањем најмање 15+6 ЕСПБ бодова из групе ППМ предмета на основним академским и дипломским академским студијама. ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТКИЊЕ И СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА ДА ЈЕ ЗАКОНСКИ УСЛОВ ЗА РАД У ОСНОВНОМ И СРЕДЊОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ШКОЛАМА У СРБИЈИ, 30 ППМ БОДОВА СТЕЧЕНИХ КРОЗ НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ/ПРЕДМЕТЕ И 6 ППМ БОДОВА НАСТАВНЕ ПРАКСЕ. ППМ БОДОВИ СТИЧУ СЕ ТОКОМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА (НПР. КРОЗ ПРЕДМЕТЕ ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА 1 И 2, КРОЗ ПРЕДМЕТЕ СА СЕМИНАРА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЈЕ КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ И КРОЗ ПРЕДМЕТЕ СА ДРУГИХ КАТЕДАРА КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ); КРОЗ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА (НПР. СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ ИЗ СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ, ТРАДУКТОЛОГИЈА, КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА, ИЛИ ПРЕДМЕТЕ СА ДРУГИХ КАТЕДАРА КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ). МАСТЕР РАД МОЖЕ НОСИТИ 15 ППМ БОДОВА УКОЛИКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСИ НА ОБЛАСТ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ И НАСТАВНЕ ПРАКСЕ ИЛИ ЈЕЗИЧКИХ ОБРАЗОВНИХ ПОЛИТИКА, И УКОЛИКО КАНДИДАТКИЊА/КАНДИДАТ ИМА 15 ППМ БОДОВА ИЗ ПРЕДМЕТА ТОКОМ ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА. ИЗРАДА МАСТЕР РАДА ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ НИЈЕ УСЛОВ ЗА РАД У ОСНОВНОЈ ИЛИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ!!!
Листа предмета из педагошко-психолошко-методичке области
Упутство за цитирање и парафразирање у семинарским и мастер радовима