I година
Савремени шпански језик Г-1
Савремени шпански језик Г-2
Шпанска књижевност 1
Шпанска књижевност 2
Шпански језик 1
Шпански језик 2
Увод у хиспанистику 1
Увод у хиспанистику 2
Хиспанске културе 1
Хиспанске културе 2
II година
Савремени шпански језик Г-3
Савремени шпански језик Г-4
Шпанска књижевност 3
Шпанска књижевност 4
Шпански језик 3
Шпански језик 4
Хиспанске културе 3
Хиспанске културе 4
III година
Савремени шпански језик Г-5
Савремени шпански језик Г-6
Шпанска књижевност 5
Шпанска књижевност 6
Шпански језик 5
Шпански језик 6
Хиспаноамеричка књижевност 1
Хиспаноамеричка књижевност 2
Превођење за хиспанисте 1
Превођење за хиспанисте 2
IV година
Савремени шпански језик Г-7
Савремени шпански језик Г-8
Шпанска књижевност 7
Шпанска књижевност 8
Шпански језик 7
Шпански језик 8
Хиспаноамеричка књижевност 3
Хиспаноамеричка књижевност 4
Превођење за хиспанисте 3
Превођење за хиспанисте 4
ИП предмети (III и IV година студија)
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Шпанска књижевност 6 СПЕЦ (Сервантес)
Историјска граматика шпанског језика
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1 (Рецепција хиспаноамеричке књижевности)
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2 (Хиспаноамерички нови роман)
Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1
Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2
Социолингвистика