I година
ОП (48 ЕСПБ бодова)
Шпански језик 1
Шпански језик 2
Увод у студије шпанског језика
Увод у хиспанистику
Увод у студије хиспанских књижевности
Изборни страни језик – годишњи
ИП (12 ЕСПБ бодова)
СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
II година
ОП (48 ЕСПБ бодова)
Шпански језик 3
Шпански језик 4
Шпанска књижевност 1
Шпанска књижевност 2
Морфологија шпанског језика
Лексикологија шпанског језика
Превођење са шпанског на српски језик 1
Превођење са шпанског на српски језик 2
Изборни страни језик – завршни
ИП (12 ЕСПБ бодова)
СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
III година
ОП (48 ЕСПБ бодова)
Шпански језик 5
Шпански језик 6
Шпанска књижевност 3
Шпанска књижевност 4
Фонетика и фонологија шпанског језика
Синтакса шпанског језика 1
Хиспаноамеричка књижевност 1
Хиспаноамеричка књижевност 2
Превођење са шпанског на српски језик 3
Превођење са српског на шпански језик 1
ОПИ (6 ЕСПБ бодова)
Siglos de Oro – културно-историјски контекст СПЕЦ
Хиспаноамеричке цивилизације СПЕЦ
Рецепција хиспаноамеричке књижевности СПЕЦ
Латински језик
Историјска граматика шпанског језика
Методе у настави страних језика
Версификација СПЕЦ
Сервантес СПЕЦ
Хиспаноамерички роман 19. века СПЕЦ
ИП (6 ЕСПБ бодова)
СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
IV година
ОП (48 ЕСПБ бодова)
Шпански језик 7
Шпански језик 8
Шпанска књижевност 5
Шпанска књижевност 6
Синтакса шпанског језика 2
Фразеологија шпанског језика
Хиспаноамеричка књижевност 3
Хиспаноамеричка књижевност 4
Превођење са шпанског на српски језик 4
Превођење са српског на шпански језик 2
ОПИ (6 ЕСПБ бодова)
Савремена настава страних језика
Социолингвистика
Поезија Златних векова СПЕЦ
Хиспаноамерички нови роман СПЕЦ
Прагматика СПЕЦ
Превођење са шпанског на српски језик СПЕЦ
Превођење са српског на шпански језик СПЕЦ
Анализа дискурса СПЕЦ
Савремена шпанска поезија СПЕЦ
ИП (6 ЕСПБ бодова)
СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА