I година
Шпански језик 1
Шпанска књижевност 1
Савремени српски језик
Увод у филозофију
*Увод у општу лингвистику или
*Увод у теорију књижевности
II година
Шпански језик 2
Шпанска књижевност 2
Латински језик
Културологија
Педагошка психологија
Социјална екологија
Страни језик – завршни
III година
Версификација
Шпански језик 3
Шпанска књижевност 3
Историјска граматика шпанског језика
Књижевност шпанског барока – монографски курс
Хиспаноамеричка књижевност 1
IV година
Методика наставе шпанског језика
Шпански језик 4
Шпанска књижевност 4
*Специјални курс из шпанског језика – прагматика или
*Специјални курс из шпанског језика – социолингвистика
Хиспаноамеричка књижевност 2