Profesor: prof. dr Dalibor Soldatić
Asistentkinja: doc. dr Vesna Dickov

Trajanje dva semestra (V i VI). Posle šestog semestra polaže se usmeni ispit na srpskom jeziku.


Pojam hispanoamerička književnost. Odnos nacionalnog i kontinentalnog u književnosti na tlu Hispanske Amerike.


PREHISPANSKE KNJIŽEVNOSTI

Pismo i književnost najznačajnijih naroda prekolumbovske Amerike. Pojam indijanske književnosti. Književni rodovi i vrste i njihova društvena funkcija.
Književnost Asteka.
Književnost Maja. Libros del Chilam Balam i Popol Vuh. Rabinal Achí.
Književnost Inka.


KOLONIJALNA KNJIŽEVNOST

Otkriće Amerike i prva svedočanstva.
Prozne vrste: crónica, relación, carta-relación.
Svedočanstva osvojenih naroda.
Hroničari prve polovine XVI veka:
Kolumbo: Diarios.
Ernan Kortes: Cartas.
Nunjes Kabesa de Vaka.
Hroničari druge polovine XVI veka:
Bartolome de las Kasas i indijansko pitanje.
Lopes de Gomara, hroničar Indija.
Svedočanstvo učesnika: Bernal Dijas del Kastiljo.
Izučavanja asteškog društva: Bernardino de Saagun i drugi.
Prvi pisci rođeni u Hispanskoj Americi: Garsilaso de la Vega, Inka; Alonso de Ersilja i Sunjiga; Fransisko de Terasas.
Manirizam.


BAROK – XVII VEK

Sličnosti i razlike između španskog i hispanoameričkog baroka.
Huan Ruis de Alarkon. Huana Ines de la Krus. Bernardo de Balbuena. Huan de Espinosa Medrano. Karlos de Siguensa i Gongora.


PROSVEĆENOST I BORBA ZA INTELEKTUALNU NEZAVISNOST – XVIII VEK

Novinarstvo i književnost, prosvećenost i ideologija oslobođenja.
Začeci hispanoameričkog romana: El lazarillo de los ciegos caminantes.


NEOKLASICIZAM, PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM – XIX VEK

Fernandes de Lisardi: El Periquillo Sarniento.
Kostumbrizam.
Oslobađanje američkih kolonija od španske dominacije.
Amerikanizam: Rodo, Marti, Bolivar. Književni amerikanizam.
Stvaranje novog društva.
Neoklasicističke tendencije i predromantizam: Andres Beljo i Hose Marija de Eredija.
Nastajanje, razvoj i osobenosti hispanoameričkog romantizma.
Društvene promene u hispanoameričkim zemljama posle sticanja nezavisnosti.
Romantizam u Argentini:
Esteban Ećeverija, Domingo Faustino Sarmijento. Hose Marmol.
Narodna književnost (poezija i proza). Hispanoamerička romansa.Poezija gauča. Razvoj književnosti o gaučima. Začetnici književnosti o gaučima:
Ilario Askasubi, Estanislao del Kampo.
Vrhunac književnosti o gaučima. Hose Ernandes.
Istorijski roman i «tradicija». Indijanizam. Ljubavni roman. Rikardo Palma, Horhe Isaks, Ignasio Manuel Altamirano.


SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA
(osnovni udžbenici i priručnici, istorije književnosti, studije)

1. Rečnici:

GULLÓN, Ricardo: Diccionario de literatura española e hispanoamericana, 2 vóls., Madrid, Alianza Editorial, 1993.

PAVLOVIĆ-SAMUROVIĆ, Ljiljana: Leksikon hispanoameričke književnosti, Beograd, Savremena administracija, 1993.


2. Istorije i opšti pregledi:

ALBORG, José Luis: Historia de la literatura española, Vols.1-3, Madrid, Gredos, 1970.

ANDERSON IMBERT, Enrique: Historia de la literatura hispanoamericana, Vol. I: La colonia. Cien años de República, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

BELLINI, Giuseppe: Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1986.

FRANCO, Jean: Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la Independencia, Barcelona, Ariel, 1983.

GOIC, Cedomil: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Vol. I: Epoca colonial, Vol.II: Del Romanticismo al modernismo,Barcelona, Editorial Critica, 1988-1991.

MADRIGAL, Luis Iñigo, ed. Historia de la literatura hispanoamericana. Vol I: Epoca Colonial; Vol.II Del neoclasicismo al Modernismo, Madrid, Cátedra, 1982.

OVIEDO, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana, Vol I: De los orígenes a la Emancipación, Vol. II: del Romanticismo al Modernismo, Madrid, Alianza Editorial, 1997.

RODRIGUEZ, Juan Carlos y SALVADOR, Alvaro: Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana, Madrid, Akal, 1994.

TODOROVIC IZQUIERDO, Silvia: Introducción a la civilización hispanoamericana (skripta), Beograd, Filološki fakultet, 1994.


3. Studije

ALCINA FRANCH, José: Floresta literaria de la América Hispánica, Madrid, Aguilar, 1954.

ALCINA FRANCH, José: Códices mexicanos, Madrid, MAPFRE, 1992.

ALCINA FRANCH, José: Mitos y literatura azteca, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

ALCINA FRANCH, José: Mitos y literatura maya, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

BATAILLON, Marcel. Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1966.

CARILLA, Emilio: Manierismo y barroco en las literaturas hispánicas, Madrid, Gredos, 1983.

CARILLA, EMILIO: El romanticismo en la América Hispánica. Vols. 1-2, Madrid, Gredos, 1967.

FERNANDEZ MORENO, César, ed.: América Latina en su literatura. México: UNESCO-Siglo XXI, 1972.

GALVEZ ACERO, Marina: El teatro hispanoamericano, Madrid, Taurus, 1988.

GARIBAY, Angel María, ed.:Poesía náhuatl. 2 vols. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1964-1965.

GARIBAY, Angel María: Historia de la literatura náhuatl, México, Porrúa 1992.

LARA, Jesús: La poesía quechua, México, Fondo de Cultura económica, 1947.

MURRAY, James C.:Spanish Chronicles of the Indies: Sixteenth Century. New York, Twayne, 1994.

HENRIQUEZ URREÑA, Pedro: Las corrientes literarias en la América hispánica, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

REYES, Alfonso: Grata compañía. Pasado inmediato. Letras de la Nueva España. México, Fondo de Cultura Económica, 1960. Obras completas, vol.12).


4. Antologije

DIAZ-PLAJA, Guillermo: Literatura hispanoamericana. De Colón a Sor Juana Inés. Madrid. E.M.E.S.A., 1974. Tesoro breve de las letras hispánicas, Serie Ultramar 1.

DIAZ-PLAJA, Guillermo: Literatura hispanoamericana. Neoclasicismo. Romanticismo. Costumbrismo, Madrid, E.M.E.S.A., 1975. Tesoro breve de las letras hispánicas, Serie Ultramar 2.


OBAVEZNA LEKTIRA

· Libros del Chilam Balam (odlomci)

· Popol Vuh, (odlomci)

· Cristobal Colón, Diario (odlomci)

· Hernán Cortés, Cartas

· Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España

· Garcilaso de la Vega el Inca, Comentarios reales (odlomci)

· Alonso de Ercilla, La Araucana

· Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana (odlomci)

· Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias

· Francisco de Terrazas, Poesías (po izboru)

· Juan de Espinosa Medrano, Apologética en favor de don Luis de Góngora

· Carlos de Sigüenza y Góngora, Primavera indiana (odlomci)

· Sor Juana Inés de la Cruz, Lírica

· Respuesta a sor Filotea (odlomci)

· Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa

· El Lazarillo de los ciegos caminantes (odlomci)

· José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento

· Andrés Bello, Silva a la agricultura de la zona torrida

· José María de Heredia, Antología

· Domingo Faustino Sarmiento, Facundo

· Esteban Echeverría, La cautiva

· El matadero

· José Mármol, Amalia

· Jorge Isaacs, María

· Ricardo Palma, Tradiciones peruanas

· Ignacio Altamirano, El Zarco

· José Hernández, Martín Fierro


ISPITNA PITANJA

Kandidat/kinja izvlači cedulju sa dva pitanja.

1. DOKUMENTARNA I UMETNIČKA VREDNOST DELA COMENTARIOS REALES GARSILASA DE LA VEGE, INKE.

2. DOMORODAČKI HRONIČARI U KOLONIJALNOJ KNJIŽEVNOSTI.

3. HOSE MARMOL, AMALIA – DOKUMENTARNI I FIKCIONALNI VID.

4. PROZNO DELO HOSEA MARTIJA.

5. HISTORIA VERDADERA …. BERNALA DIJAS DEL KASTILJA KAO SVEDOČANSTVO UČESNIKA KONKISTE.

6. FERNANDES DE LISARDI, EL PERIQUILLO SARNIENTO (SADRŽINA, FORMA, ŽANROVSKA PRIPADNOST).

7. KNJIŽEVNOST ASTEKA.

8. KNJIŽEVNO DELO RIKARDA PALME.

9. KNJIŽEVNO DELO INKE GARSILASA DE LA VEGE.

10. HORHE ISAAKS, MARIA ( TEMA, SADRŽINA, LIKOVI).

11. BARTOLOME DE LAS KASAS I INDIJANSKO PITANJE.

12. KORTESOVA PISMA KAO INTEGRALNI DEO HISPANOAMERIČKE KOLONIJALNE KNJIŽEVNOSTI.

13. PROZNE VRSTE HISPANOAMERIČKE KOLONIJALNE KNJIŽEVNOSTI.

14. PESNIČKO DELO HOSEA MARTIJA.

15. PISMO I KNJIŽEVNOST NAJZNAČAJNIJIH NARODA PREHISPANSKE AMERIKE.

16. LOPES DE GOMARA, HRONIČAR INDIJA.

17. TEME I METRIČKE FORME U POEZIJI HUANE INES DE LA KRUS.

18. KNJIŽEVNO DELO ALONSA DE ERSILJE.

19. DOKUMENTARNA I UMETNIČKA VREDNOST KOLUMBOVIH TEKSTOVA.

20. POEZIJA GAUČA.

21. PESNIČKO DELO HOSEA MARIJE DE EREDIJE.

22. HISPANOAMERIČKA KNJIŽEVNOST U VREME STICANJA NEZAVISNOSTI.

23. KOSTUMBRIZAM U HISPANOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI.

24. KNJIŽEVNI AMERIKANIZAM U VREME NEOKLASICIZMA I ROMANTIZMA.

25. VEZE IZMEĐU NEOKLASICIZMA I ROMANTIZMA U HISPANOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI.

26. MARTIN FIERRO HOSEA ERNANDESA – TEMA, SADRŽINA I STRUKTURA.

27. KNJIŽEVNOST INKA U PREHISPANSKOM VREMENU.

28. SRODNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU ŠPANSKOG I HISPANOAMERIČKOG BAROKA.

29. OSNOVNE ODLIKE HISPANOAMERIČKOG BAROKNOG PESNIŠTVA.

30. ZAČECI HISPANOAMERIČKOG ROMANA.

31. PESNIČKO DELO ANDRESA BELJA.

32. DOMINGO FAUSTINO SARMIJENTO, FACUNDO ( SADRŽINA, ŽANROVSKA PRIPADNOST).

33. DRAMSKO DELO HUANA RUIS DE ALARKONA.

34. KNJIŽEVNOST O GAUČIMA.

35. ODLIKE ROMANTIZMA U ARGENTINI.

36. «LA TRADICIÓN» KAO NOVA PROZNA VRSTA HISPANOAMERIČKE KNJIŽEVNOSTI.

37. OSNOVNE ODLIKE NEOKLASICIZMA I PREROMANTIZMA U HISPANOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI.

38. OSNOVNE ODLIKE ROMANTIZMA U HISPANOAMERIČKOJ KNJIŽEVNOSTI.

39. VIZIJA OSVAJANJA AMERIKE U DELIMA DOMORODACA.

40. PISMA, HRONIKE I IZVEŠTAJI O OTKRIĆU I OSVAJANJU AMERIKE (DEFINICIJA I NAJZNAČAJNIJI PRIMERI).

41. LIRSKA POEZIJA U HISPANOAMERIČKOM BAROKU.

42. ISTORIJSKI ROMAN U HISPANSKOJ AMERICI.

43. SENTIMENTALNI ROMAN U HISPANSKOJ AMERICI.

44. ŽENSKI LIKOVI U ROMANIMA AMALIA HOSEA MARMOLA I EL ZARCO IGNASIJA MANUELA ALTAMIRANA.

45. POEZIJA O GAUČIMA I POEZIJA GAUČA. DEFINICIJA, NAJZNAČAJNIJI PREDSTAVNICI I DELA.

46. KOLUMBOVA IDILIČNA SLIKA AMERIKE U NJEGOVIM PISMIMA.

47. MEKSIKO I TENOĆTITLAN PREMA OPISU ERNANA KORTESA I BERNALA DIJAS DEL KASTILJA.

48. SVET INKA PRE DOLASKA ŠPANACA PREMA OPISIMA GARSILASA DE LA VEGE, INKE.

49. NEGATIVNA SLIKA OSVAJANJA AMERIKE U DELU BARTOLOMEA DE LAS KASASA.

50. BARTOLOME DE LAS KASAS I BORBA ZA PRAVA INDIJANACA.

51. ELEMENTI EPSKOG U ERSILJINOJ POEMI LA ARAUCANA.

52. SLIKA INDIJANACA U ERSILJINOM DELU LA ARAUCANA.

53. I HISTORIA VERDADERA… BERNALA DIJAS DEL KASTILJA.

54. ODNOS PREMA ISTINI U DELU HUANA RUIS DE ALARKONA LA VERDAD SOSPECHOSA.

55. SLIKA MEKSIČKOG DRUŠTVA U ROMANU PERIQUILLO SARNIENTO FERNANDES DE LISARDIJA.

56. ELEMENTI PIKARESKE U ROMANU PERIQUILLO SARNIENTO FERNANDES DE LISARDIJA.

57. TEMA, STRUKTURA I ŽANROVSKA PRIPADNOST SARMIJENTOVOG DELA FACUNDO.

58. LIK TIRANINA U SARMIJENTOVOM DELU FACUNDO.

59. SLIKA GAUČA U SARMIJENTOVOM DELU FACUNDO.

60. GARSILASO DE LA VEGA, INKA KAO PRVI VELIKI PROZNI PISAC HISPANSKE AMERIKE.

61. HUAN RUIS DE ALARKON KAO PRVI VELIKI DRAMSKI PISAC HISPANSKE AMERIKE.

62. SOR HUANA INES DE LA KRUS KAO PRVA VELIKA PESNIKINJA HISPANSKE AMERIKE.

63. SLIKA GAUČA U DELU ALONSA KARIO DE LA VANDERE EL LAZARILLO DE LOS CIEGOS CAMINANTES.

64. TEMA I STRUKTURA FERNANDES DE LISARDIJEVOG ROMANA PERIQUILLO SARNIENTO.

65. ESTEBAN EĆEVERIJA KAO ZAČETNIK ROMANTIZMA U ARGENTINI.

66. SLIKA BUENOS AJRESA U EĆEVERIJINOM DELU EL MATADERO I MARMOLOVOM ROMANU AMALIA.

67. ELEMENTI EPSKOG U DELU MARTÍN FIERRO HOSEA ERNANDESA.

68. SLIKA GAUČA U ERNANDESOVOM DELU MARTÍN FIERRO.

69. ODNOS PREMA ISTORIJI U DELU TRADICIONES PERUANAS RIKARDA PALME.

70. ELEMENTI MELODRAME U ISAKSOVOM ROMANU MARÍA.

71. SLIKA PRIRODE I ELEMENTI KOSTUMBRIZMA U ALTAMIRANOVOM DELU EL ZARCO.