Školska 2008/09. godina.
Trajanje: dva semestra (VII i VIII) (2+2).

Posle osmog semestra polaže se pismeni i usmeni ispit na španskom jeziku.
Pismeni deo ispita je eliminatoran i traje četiri sata. Student bira jednu od tri teme (18, 19. ili 20. vek).
Usmeni deo ispita obuhvata tri pitanja. Prvo pitanje odnosi se na dela iz programa za drugu i treću godinu studija i student sam bira pitanje. Drugo i treće pitanje obuhvataju gradivo sa IV godine studija.

 

NEOKLASICIZAM I TRADICIONALIZAM – XVIII VEK

Pregled važnijih istorijskih događaja u ovom razdoblju.

Društveno-političke promene u Španiji.

Književni pravci i doktrine. Formiranje neoklasicističkog odnosa prema umetnosti, jačanje stranih uticaja, uloga francuskih uzora. Razvoj kritičke misli, kritika španske književnosti baroka.

Osnivanje naučnih institucija, jačanje i reforma obrazovnih institucija. Real Academia de la Lengua. Biblioteca nacional.

Teoretičari neoklasicizma: BENITO JERÓNIMO DE FEIJÓO i IGNACIO DE LUZÁN.

PROZA. Satirično-didaktična proza. JOSÉ CADALSO. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS.

POEZIJA. Neoklasicističke i tradicionalističke tendencije u poeziji. NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN. JUAN MELÉNDEZ VALDÉS. TOMÁS DE IRIARTE.

POZORIŠTE. Tradicionalističko, populističko i neoklasičarsko pozorište. Zabrana prikazivanja auto sacramental-a. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN. RAMÓN DE LA CRUZ.

 

ROMANTIZAM – PRVA POLOVINA XIX VEKA

Pregled važnijih istorijskih događaja u ovom razdoblju.

Romantizam- poreklo, definicija pojma, osnovne karakteristike.

Značaj stranih uticaja. Uloga španske tradicionalne književnosti u nastajanju evropskog romantizma.

POZORIŠTE. Osobenosti romantičarske drame. Unošenje nacionalnih elemenata u romantičarsku dramu. DUQUE DE RIVAS, Don Alvaro o la fuerza del sino. JOSÉ ZORILLA, Don Juan Tenorio. JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH, Los amantes de Teruel.

POEZIJA. Tematika, stil i metričke forme romantičarske poezije. JOSÉ DE ESPRONCEDA. JOSÉ ZORILLA. DUQUE DE RIVAS.

PROZA. Kostumbristička pripovetka i roman. Razvoj kraćih proznih vrsta. MARIANO JOSÉ DE LARRA. FERNÁN CABALLERO.

 

POSTROMANTIZAM – DRUGA POLOVINA XIX VEKA
Poezija. Pojave otpora prema romantičarskoj koncepciji poezije; novine u pesničkim formama. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. RAMÓN DE CAMPOAMOR.

 

REALIZAM I NATURALIZAM

Proza. Osobenosti španskog realizma i naturalizma. EMILIA PARDO BAZÁN, La cuestión palpitante.

Pojava „romana sa tezom“ i „regionalnog romana“.

BENITO PÉREZ GALDÓS. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. JUAN VALERA. JOSÉ MARÍA DE PEREDA. ARMANDO PALACIO VALDÉS. LEOPOLDO ALAS CLARÍN. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ.

POZORIŠTE. Teorije realizma primenjene u pozorištu. Kostumbrizam u pozorištu. ADELARDO LÓPEZ DE AYALA. JOSÉ ECHEGARAY.

RAZVOJ NAUKE I KRITIKE. MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.

 

KNJIŽEVNOST NA PRELAZU IZ XIX U XX VEK

Društveno-političke prilike u Španiji; sticanje nezavisnosti kolonija u Hispanskoj Americi.

MODERNIZAM. Definicija pojma. Karakteristike modernističke poetike. Tematske, stilske i metričke novine u poeziji i prozi. Značaj uticaja hispanoameričke književnosti na špansku. SALVADOR RUEDA. RUBÉN DARÍO

GENERACIJA 1898. Osnovne karakteristike.

 

KNJIŽEVNOST XX VEKA

Društveno-političke i ekonomske prilike u Španiji početkom XX veka.

MODERNIZAM. Ostvarivanje modernističkih estetičkih principa u poeziji i prozi.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. MANUEL MACHADO. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN.

Generacija 1898. Preispitivanje i obnavljanje nacionalne tradicije i teorije regeneracionizma. JOAQUÍN COSTA i ÁNGEL GANIVET.

Ideološke i estetičke postavke pripadnika generacije 1898. José Martínez ruiz azorín. ramiro de maeztu. miguel de unamuno. pío baroja. antonio machado.

AVANGARDNI PRAVCI. Kreacionizam, ultraizam, nadrealizam, purizam. Uticaj francuskih i hispanoameričkih avangardnih struja na španske pisce. GUILLERMO DE TORRE. VICENTE HUIDOBRO.

GENERACIJA 1927. RAFAEL ALBERTI. VICENTE ALEIXANDRE,.LUIS CERNUDA. FEDERICO GARCÍA LORCA. JORGE GUILLÉN. MIGUEL HERNÁNDEZ. EMILIO PRADOS, PEDRO SALINAS.

POZORIŠTE. Razni tokovi dramskog stvaralaštva. Jacinto Benavente. Carlos Arniches. Federico García Lorca. Miguel Hernández. Rafael Alberti. Alejandro Casona.

KNJIŽEVNE GRUPE I TERTULIJE. RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA.

KNJIŽEVNA ISTORIJA I KRITIKA. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, ÁNGEL VALBUENA PRAT. JOSÉ ORTEGA Y GASSET. SALVADOR DE MADARIAGA. GUILLERMO DÍAZ PLAJA. AMÉRICO CASTRO.

ROMAN UOČI GRAĐANSKOG RATA. Vicente Blasco Ibáñez. Felipe Trigo. Alberto Insúa. Pérez de Ayala. Gabriel Miró.

Proglašenje republike. Španski građanski rat i njegov uticaj na razvoj književnosti.

Angažovana književnost pesnika pristalica republike. Obnavljanje španskog romansera.

 

POSLERATNA KNJIŽEVNOST

Društveno-političke prilike u Španiji posle građanskog rata. Španija i Drugi svetski rat. Odnos između društvene stvarnosti i književnog stvaralaštva. Španski intelektualci u izgnanstvu.

POEZIJA IZ RAZDOBLJA DIKTATURE: BLAS DE OTERO. GABRIEL CELAYA

POEZIJA PESNIKA U IZGNANSTVU

ROMAN IZ RAZDOBLJA VLADAVINE FRANKA. Camilo JOSÉ CELA. CARMEN LAFORET. IGNACIO ALDECOA. RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO. ANA MARÍA MATUTE.

ROMAN PISACA U IZGNANSTVU: ROSA CHACEL. RAMÓN J. SENDER. FRANCISCO AYALA. MANUEL ANDUJAR. MAX AUB. ARTURO BAREA.

REGIONALNE KNJIŽEVNOSTI.

KNJIŽEVNOST POSTFRANKISTIČKOG DOBA. NAJNOVIJI TOKOVI U PROZI I POEZIJI.

 

OBAVEZNA LEKTIRA IZ KNJIŽEVNOSTI ZA STUDENTE IV GODINE

Juan Meléndez Valdés, POESÍAS (pesme po izboru)

Manuel José Quintana, POESÍAS (pesme po izboru)

Ramón de la Cruz, SAINETES (jedan po izboru)

(Donde las dan las toman, los zapateros y el renegado : sainete nuevo para quince personas)
(Los dos libritos : sainete nuevo)
(El escarmiento sin daño y la paya madama : sainete nuevo para siete personas)
(La falsa devota : sainete nuevo para once personas por D. Ramón de la Cruz…
(El fandango de candil : sainete nuevo para veinte y tres personas)
(La fantasma del lugar : sainete)

Leandro Fernández de Moratín, EL SÍ DE LAS NIÑAS

Antonio de Zamora, DON JUAN TENORIO

Vicente García de la Huerta, RAQUEL

José Cadalso, CARTAS MARRUECAS (odlomci)

Gaspar Melchor de Jovellanos, PELAYO (odlomci)

Ignacio de Luzán, LA POÉTICA

Rogelio Reyes, POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. Cátedra, Madrid.

José Zorilla, DON JUAN TENORIO

POESÍAS (pesme po izboru)

Duque de Rivas, DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO

ROMANCES HISTÓRICOS (po izboru)

José de Espronceda, POESÍAS (po izboru)

Mariano José de Larra, CRÍTICAS (odlomci)

ARTÍCULOS DE COSTUMBRES

Gustavo Adolfo Bécquer, RIMAS

LEYENDAS (po izboru)

Ramón de Campoamor, POESÍAS (po izboru)

Emilia Pardo Bazán, LA CUESTIÓN PALPITANTE

ROMAN (po izboru)

Benito Pérez Galdós, TRAFALGAR

DOÑA PERFECTA

Juan Valera, PEPITA JIMÉNEZ

Leopoldo Alas-Clarín, LA REGENTA

Pedro Antonio de Alarcón: EL SOMBRERO DE TRES PICOS

Rubén Darío: AZUL

PROSAS PROFANAS

CRÓNICAS (odlomci)

Juan Ramón Jiménez, ANTOLOGÍA POÉTICA

Manuel Machado, POESÍAS COMPLETAS

Ramón del Valle Inclán, SONATAS

Angel Ganivet, IDEARIUM ESPAÑOL

José Ortega y Gasset, MEDITACIONES DEL QUIJOTE

Miguel de Unamuno, NIEBLA

EN TORNO AL CASTICISMO

Pío Baroja, EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

José Martínez Ruiz Azorín, LA VOLUNTAD

Vicente Blasco Ibáñez, SANGRE Y ARENA

Federico García Lorca, ROMANCERO GITANO

EL POETA EN NUEVA YORK

YERMA

BODAS DE SANGRE

Rafael Alberti, MARINERO EN TIERRA

SOBRE LOS ÁNGELES

Vicente Aleixandre, ANTOLOGÍA POÉTICA

Vicente Gaos, ANTOLOGÍA DEL GRUPO POÉTICO DE 1927

Camilo José Cela, LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE

Rafael Sánchez Ferlosio, EL JARAMA

Carmen Laforet, NADA

Ana María Matute, FIESTA AL NOROESTE

Miguel Delibes, EL CAMINO

Max Aub, CAMPO ABIERTO

Ramón J. Sender, RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL

Juan Goytisolo, FIESTAS

Fernando Arrabal, CEMENTERIO DE AUTOMÓVILES

Eduardo Mendoza, LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA

 

SPISAK LITERATURE:

Osnovni udžbenici i priručnici:

 1. ALBORG, JUAN LUIS: Historia de la literatura española, t. III, IV, V, Gredos, Madrid.
 2. BROWN, GERALD: El siglo XX, en Historia de la literatura española, dirigida por R.O. Jones, Barcelona, Ariel, 1974.
 3. CANAVAGGIO, JEAN, coord., Historia de la literatura española, El siglo XX, Tomo VI, Ariel, Barcelona, 1995.
 4. CONCHA, VICTOR G., De la: Época Contemporánea:1914-1939, Ed. Crítica, Barcelona.
 5. DÍEZ ECHARRI, EMILIANO, ROCA FRANQUESA, JOSÉ MARÍA: Historia de la literatura española e hispanoamericana, Aguilar Madrid.
 6. MAINER, JOSÉ-CARLOS: Modernismo y 98, Ed. Crítica, Barcelona, 1980.
 7. SANZ VILLANUEVA, SANTOS: Historia de la literatura española, 6/2, Ariel, Barcelona, 1984.
 8. VV.AA.: Diccionario de literatura española e hispanoamericana. GULLÓN, RICARDO (dir.). Madrid. Alianza, 1993.
 9. YNDURÁIN, DOMINGO: Época contemporánea:1939-1980, Ed. Crítica, Barcelona.
 10. ZAVALA, IRIS M.: Romanticismo y Realismo, Ed. Crítica, Barcelona.


Studije:

 1. ABELLÁN, JOSÉ: Sociología del 98, Barcelona, Península, 1973.
 2. A.A.V.V.: Estudios sobre G.A. Bécquer, Madrid, C.S.I.C., 1958.
 3. AA.VV.: Antonio Machado, ed. De R.Gullón y Allen W.Phillips, Madrid, Taurus, 1973.
 4. AA.VV.: El Modernismo, ed. de L. Litvak, Madrid, Taurus, 1975.
 5. ABRAMS, M. H.: El romanticismo: tradición y revolución. Madrid, Visor, 1992.
 6. ADMYTE: Archivo digitalizado de manuscritos y textos españoles, Madrid, Quinto Centenario – Biblioteca Nacional, 1992 (CD-ROM).
 7. AGUIRRE, J.M.: A. Machado, poeta simbolista, Madrid, Taurus, 1973.
 8. ALCINA FRANCH, J.: Teatro Romántico, Barcelona, Bruguera, 1968.
 9. ALONSO, DAMASO: Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1952.
 10. ASÍS GARROTE, MARÍA DOLORES DE: Última hora de la novela en España, Madrid, Eudema, 1990.
 11. BALFOUR, SEBASTIÁN: El Fin de Imperio español, Barcelona, Crítica, 1997, 268 pp.
 12. BARRERO PÉREZ, OSCAR: El cuento espáñol, 1940-1980, Madrid, Castalia, 1989.
 13. BARRERO PÉREZ, ÓSCAR: Historia de la literatura española contemporánea (1939-1990), Madrid, Istmo, 1992.
 14. BARROSO, F.J.: El naturalismo en la Pardo Bazán, Madrid, Playor, 1973.
 15. BENÍTEZ, RUBÉN: Bécquer tradicionalista, Madrid, Gredos, 1970.
 16. BENÍTEZ, RUBÉN: Mariano José de Larra, Madrid, Taurus, 1980.
 17. BERMEJO MARCOS, MANUEL: Don Juan valera, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968.
 18. BESER, SERGIO: Leopoldo Alas: Teoría y crítica de la novela española, Barcelona, Laia, 1972.
 19. BROWN, REGINALD, F: La novela española 1700-1850, Madrid, 1953.
 20. CABRERA, VICENTE y GONZÁLES DEL VALLE, LUIS: Novela española contemporánea. Cela, Delibes, Romero, Hernández, Madrid, SGEL, 1978.
 21. CANO BALLESTA, Juan: La poesía española entre pureza y revolución, Madrid, Insula 1972.
 22. CANO, JOSÉ LUIS: La poesía de la generación del 27, Madrid, Guadarrama, 1973.
 23. CASALDUERO, JOAQUÍN: Espronceda, Madrid, Gredos, 1961.
 24. CASALDUERO, JOAQUÍN: Vida y obra de Galdós, Madrid, Gredos, 1971.
 25. CASTELLET, JOSÉ MARÍA: Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964), Barcelona, Seix-Barral, 1969.
 26. CASTILLO, HOMERO: Estudios críticos sobre el modernismo, Madrid, Gredos, 1968.
 27. CERNUDA, Luis: Estudios sobre la poesía contemporánea, Madrid, guadarrama, 1972.
 28. CHEYNE, GEORGE: Costa, el gran desconocido, Ariel, Barcelona, 1972.
 29. CIPLIJAUSKAITÉ, BIRUTÉ: La poesía de los 80 en España. Novísimos, postnovísimos,clásicos. Madrid, Orígenes, 1990.
 30. CIPLIJAUSKAITÉ, BIRUTE: Baroja, un estilo, Madrid, Insula, 1972.
 31. DEBICKI, ANDREW: Estudios de poesía española contemporánea. Madrid, Gredos, 1968.
 32. DÍAZ PLAJA, GUILLERMO: Introducción al estudio del romanticismo español, Madrid, Espasa-Calpe, 1967.
 33. DÍAZ PLAJA, GUILLERMO: Modernismo frente a Noventa y Ocho, Madrid, Espasa-Calpe, 1951.
 34. DÍAZ, JOSÉ PEDRO: Gustavo Adolfo Bécquer, vida y poesía, Madrid, Gredos, 1971.
 35. DOMINGO, JOSÉ: La novela española del siglo XX, 2 vols., Barcelona, Labor, 1973.
 36. EIZAGUIRRE SANTIAGO (ed.): Antología poética del siglo XVIII. Madrid, Alhambra, 1990.
 37. FERNÁNDEZ ALMAGRO: Vida y literatura de Valle-Inclán, Taurus, Madrid, 1966.
 38. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL: El neorrealismo en la narración española de los años cincuenta. Santiago de Compostela, Universidad, 1992.
 39. FERRERAS, JUAN IGNACIO: Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1979.
 40. FERRERES, RAFAEL: Los límites del modernismo y del 98, Madrid, Taurus.
 41. FIGUERO, JAVIER y SANTA CECILIA, CARLOS G.: La España del desastre, Barcelona, Plaza&Janés, 1997, 373 pp.
 42. FLITTER, DEREK: Teoría y crítica del romanticismo español. Cambridge, Universidad, 1995.
 43. FOX, E. INMAN: Azorín: guía de la obra completa, Madrid, Castalia, 1992.
 44. FUSI, JUAN PABLO y NIÑO, ANTONIO (editores): Vísperas del 98.
 45. GABRIELE, JOHN P. (ed.): De lo particular a lo universal. El teatro español del siglo XX y su contexto. Francfort, Vervuert, 1993.
 46. GAGEN, DEREK Y GEORGE, DAVID: La guerra civil española. Arte y violencia. Murcia, Universidad, 1990.
 47. GALLEGO MORELL, A.: A. Ganivet, el excéntrico del 98, 1965.
 48. GARAGORRI, PAULINO: Introducción a Ortega, Madrid, Alianza, 1970.
 49. GARCÍA MERCADAL, JOSE: Historia del romanticismo español, Barcelona, Labor, 1943.
 50. GICOVATE, BERNARDO: La poesía de Juan Ramón Jiménez, Barcelona, Ariel, 1973.
 51. GÓMEZ MARÍN, J.A.: Aproximaciones al realismo español, Madrid, Castellote, 1975.
 52. GONZÁLEZ LÓPEZ, EMILIO: El arte narrativo de Baroja: las trilogías, Madrid, Anaya, 1971.
 53. GRANJEL, LUIS: La generación literaria del 98. Madrid, Anaya, 1971.
 54. GUERRERO, PEDRO: Arte y poesía de vanguardia. Murcia, Universidad, 1991.
 55. GULLÓN, GERMÁN: La novela moderna en España (1885-1902). Los albores de la modernidad. Madrid, Taurus, 1992.
 56. GULLÓN, RICARDO: Direcciones del modernismo. Madrid, Alianza, 1990.
 57. GULLÓN, RICARDO: Galdós, novelista moderno, Madrid, Taurus, 1960.
 58. GULLÓN, RICARDO: La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, Taurus, 1969.
 59. GULLÓN, RICARDO: Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1970.
 60. HERRERA NAVARRO, JERÓNIMO: Autores teatrales españoles del siglo XVIII. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993.
 61. HINTERHAUSER, HANS: Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, Madrid, Gredos, 1963.
 62. ILIE, PAUL: Los surrealistas españoles, Madrid, Taurus, 1972.
 63. ILIE, PAUL: La novelística de Camilo José Cela, Madrid, Gredos, 1963.
 64. JOHNSON, ROBERTA: Fuego Cruzado. Filosofía y novela en España (1900-1934), Libertarias Madrid, Prodhufi, 1997, 330 pp.
 65. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: La generación del 98, Madrid, Espasa Calpe, la edición de 1997 tiene cambios en relación a las anteriores, 514 pp.
 66. LIVINGSTONE, LEON: Tema y forma en las novelas de Azorín, Madrid, Gredos, 1970.
 67. LLORENS, VICENTE: El romanticismo español, Madrid, Fundación Juan March-Editorial Castalia, 1979.
 68. LONGHURST, CARLOS: Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974.
 69. LÓPEZ MORILLAS, JUAN: Hacia el 98, Barcelona, Ariel, 1972.
 70. LORENZO RIVERO, LUIS: Larra, Lengua y estilo, Madrid, Playor, 1977.
 71. Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, 278 pp.
 72. MAINER, JOSÉ CARLOS (ed.): Romanticismo y fin de siglo, Barcelona, Universidad-PPU, 1992.
 73. MAINER, JOSÉ CARLOS: De postguerra (1951-1990). Barcelona, Crítica, 1994.
 74. MARRAST, ROBERT: José de Espronceda et son temps. Littérature, societé, politique au temps du Romantisme. Paris, Klinsieck, 1974.
 75. MARTÍNEZ TORRÓN, DIEGO: El alba del romanticismo español. Sevilla, Alfar, 1993.
 76. MONTESINOS, J.F.: Costumbrismo y novela, Valencia Castalia, 1972.
 77. MONTESINOS, JOSE: Introducción a un estudio de la novela española en el siglo XIX, Valencia, Castalia, 1955.
 78. MONTESINOS, JOSÉ: Pereda o la novela idilio, Madrid, Castalia, 1969.
 79. NAVAS-RUIZ, Ricardo: El romanticismo español. Historia y crítica, Salamanca, Anaya, 1973.
 80. NIEMEYER, KATHARINA: La poesía del premodernismo español, Madrid, CSIC, 1992.
 81. NORA, EUGENIO DE: La novela española contemporánea (1898-1939), Madrid, Gredos, 1979, 3 vols.
 82. OLMEDO MORENO, M.: El pensamiento de Ganivet, Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1965.
 83. ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Ensayos sobre la generación del 98, Madrid, Alianza, 1981.
 84. ORTI, ALFONSO: En torno a Costa, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997, 703 pp.
 85. PALENQUE, MARTA: Gusto poético y difusión literaria en el realismo español, La ”Ilustración Española y Americana“ (1869-1905). Sevilla, Alfar, 1990.
 86. PATTISON, WALTER: El naturalismo español. Historia externa de un movimiento literario, Madrid, Gredos, 1965.
 87. PAZ, ALFREDO DE: La revolución romántica. Poéticas estéticas, ideologías. Madrid. Tecnos, 1992.
 88. PEERS, E. ALLISON: Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1954, 2 vols.
 89. PINO, JOSÉ MARÍA DEL: Montajes y fragmentos: una aproximación a la narrativa española de vanguardia. Amsterdam, Rodopi, 1995.
 90. RESINA, JOAN RAMÓN: Un sueño de piedra. Ensayos sobre la literatura del modernismo europeo. Barcelona, Anthropos, 1990.
 91. ROMERO TOBAR, LEONARDO: Panorama crítico del romanticismo español. Madrid, Castalia, 1994.
 92. ROZAS, JUAN MANUEL: La generación del 27 desde dentro. Textos y Documentos, Madrid, Alcalá, 1974.
 93. SALINAS, PEDRO: Literatura española Siglo XX, Madrid, Alianza, 1970.
 94. SÁNCHEZ BARBUDO, ANTONIO: Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, El escritor y la crítica, 1989.
 95. SÁNCHEZ ROBAYNA, ANDRÉS (ed.): Las vanguardias históricas. Las Palmas, Gobierno de Canarias, 1992.
 96. SÁNCHEZ-REY LÓPEZ DE PABLO, ALFONSO: El lenguaje literario de la “nueva novela” hispánica. Madrid, Mapfre, 1991.
 97. SARMIENTO, JOSÉ ANTONIO: La otra escritures. La poesía experimental española, 1960-1973. Cuenca, La Mancha, Universidad de Castilla, 1990.
 98. SCHIAVO, L.: Historia y novela en Valle-Inclán. Para leer Ruedo Ibérico, Madrid, Castalia, 1980.
 99. SCHULMAN, IVAN: Martí, Darío y el Modernismo, Madrid, Gredos, 1969.
 100. SEBOLD, RUSSELL P.: De ilustrados y románticos. El Museo Universal, 1992.
 101. SHAW, DONALD: La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1977.
 102. TIERNO GALVÁN, Enrique: Costa y el regeneracionismo, Barcelona, 1961.
 103. TORRE, GUILLERMO DE: Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid, Guadarrama, 1971.
 104. TRAPIELLO, ANDRÉS: Las armas y las letras (literatura y guerra civil, 1936-1939), Barcelona, Planeta, 1994.
 105. VALVERDE, J.M.: Azorín, Barcelona, Planeta, 1971.
 106. VALVERDE, J.M.: Antonio Machado, Madrid, Siglo XXI, 1975.
 107. VARELA, JOSÉ LUIS: El costumbrismo romántico, Madrid, Magisterio español, 1970.
 108. VIDELA, GLORIA: El Ultraísmo, Madrid, Gredos, 1971.
 109. VILANOVA, ANTONIO: Novela y sociedad en la España de la posguerra,Barcelona, Lumen, 1995.
 110. VV. AA.: Mito y realidad en la novela actual. Madrid, Cátedra-Ministerio de Cultura, 1992.
 111. VV. AA.: 4/1(Ilustración y Neoclasicismo), 5/1(Romanticismo y Realismo) y 6/1(Modernismo y 98) de Historia y crítica de la literatura española. Barcelona. Crítica, 1991, 1992, 1994 y 1994, respectivamente.
 112. VV. AA.: El modernismo. Renovación de los lenguajes poéticos. Valladolid, Universidad, 1990.
 113. WENTZLAFF-EGGEBERT, HARALD: Las literaturas hispánicas de vanguardia. Orientación bibliográfica. Francfort, Vervuert, 1991.
 114. ZAMORA, VICENTE: Las Sonatas de Valle-Inclán, Madrid, Gredos, 1966.
 115. ZARDOYA, CONCHA: Poesía española del 98 y del 27, Madrid, Gredos, 1968.
 116. ZAVALA, IRIS: Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca, Anaya, 1971.
 117. ZUBIZARRETA, A.F.: Unamuno en su Nivola, 1960.
 118. ZUBIZARRETA, A.F.: Tras la huella de Unamuno, 1960.
 119. ZULETA, E.: Historia de la crítica española contemporánea, Madrid, Gredos, 1966.


Regionalne književnosti:

 1. DÍEZ BORQUE, JOSÉ MARÍA (ed.): Historia de las literaturas no castellanas, Madrid, Taurus, 1980.

 

ISPITNA PITANJA

Kandidat odgovara na tri pitanja: prvo pitanje iz gradiva II i III godine je po izboru, a za drugo i treće izvlači cedulju.


Prvo pitanje
odnosi se na dela iz programa za II i III godinu studija:

Literatura:

 1. Poema del Mío Cid.
 2. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor.
 3. Fernando de Rojas: La Celestina.
 4. Jorge de Montemayor: Los siete libros de la Diana.
 5. Garcilaso de la Vega: Poesías.
 6. Juan de Yepes y Teresa de Ávila .
 7. Lazarillo de Tormes.
 8. Amadís de Gaula.
 9. Cervantes: Don Quijote.
 10. Cervantes: La destruición de Numancia.
 11. Cervantes: Novelas ejemplares.
 12. Calderón: La vida es sueño (comedia).
 13. Poetike baroka.
 14. Lope de Vega: Fuenteovejuna.
 15. Lope de Vega: Arte nuevo de hacer comedias.
 16. Luis de Góngora: Poesías.
 17. Tirso de Molina: El burlador de Sevilla y convidado de piedra.
 18. Quevedo: Historia de la vida del buscón.


Ispitna pitanja:

 1. Elementos renacentistas y hedonistas en La Celestina.
 2. Temas y formas métricas del Libro de Bueno Amor.
 3. El aspecto moralizador en El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina.
 4. Temas y formas métricas de la poesía de Góngora.
 5. Poéticas barrocas españolas.
 6. Lope de Vega y su poética de la Comedia Nueva.
 7. Técnica constructiva de la novela Don Quijote de Cervantes.
 8. Lo histórico y lo ficticio en Fuenteovejuna de Lope de Vega.
 9. Lo italianizante en la obra poética de Garcilaso de la Vega.
 10. Función de la naturaleza en la novela Los siete libros de la Diana de Montemayor.
 11. Lo histórico y lo ficticio en el Poema del Mío Cid.
 12. Características temáticas y métricas de la poesía de Góngora.
 13. Los elementos barrocos en La vida es sueño (auto sacramental) de Calderón de la Barca.
 14. Lope de Vega y el teatro nacional español.
 15. El mito de Don Juan en el teatro barroco y romántico español.
 16. Elementos cultistas y conceptistas en la obra de Pedro Calderón de la Barca.
 17. Lo picaresco y lo satírico en la obra en prosa de Francisco de Quevedo.
 18. Tema y estructura de la novela Lazarillo de Tormes.
 19. Lo popular en la poesía de Luis de Góngora y Argote.
 20. Elementos filosóficos en La vida es sueño (comedia) de Calderón de la Barca.
 21. El ideal caballeresco en la novela Amadís de Gaula.
 22. El Cid como vasallo en el Poema del Mío Cid.
 23. Estructura y formas métricas utilizadas en el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita.
 24. Tema, estructura y estilo de La Celestina.
 25. Elementos pastorales en Los siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor.
 26. Elementos pastorales en la poesía de Garcilaso de la Vega.
 27. El misticismo en la obra de Juan de Yepes y Teresa de Ávila.
 28. El personaje del pícaro en Lazarillo de Tormes y la Historia de la vida del buscón: similitudes y diferencias.
 29. Elementos fantásticos en la novela caballeresca Amadís de Gaula.
 30. Temas y características de las Novelas ejemplares de Cervantes.
 31. Tema y estructura de La destruición de Numancia de Cervantes.
 32. Concepto del destino y del libre albedrío en La vida es sueño (comedia) de Calderón de la Barca.
 33. El drama de la venganza colectiva, la justicia de la venganza popular y el papel justiciero del Rey en Fuenteovujana de Lope de Vega.
 34. El estilo poético de Góngora (cultismos, sintaxis gongorina, léxico, figuras retóricas).
 35. Los grandes poemas de Luis de Góngora y Argote (Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades).
 36. El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra de Tirso de Molina como drama religioso.
 37. Originalidad de la Vida del Buscón como novela picaresca y los elementos realistas en la novela de Quevedo.

 

Drugo i treće pitanje obuhvataju gradivo sa IV godine studija:

 1. La poesía anacreóntica en el neoclasicismo español.
 2. La influencia de la tradición nacional en el romanticismo español.
 3. El concepto de lo neoclásico en España.
 4. El romanticismo español. Fuentes y características.
 5. Influencias literarias extranjeras en la literatura española del Romanticismo.
 6. La novela realista española.
 7. Lo romántico y lo realista en la novela El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón.
 8. El naturalismo en la literatura española.
 9. Características psicológicas de Don Juan Tenorio de Zorrilla.
 10. El problema religioso en la novela Pepita Jiménez de Valera.
 11. El concepto de lo neoclásico en España.
 12. El teatro barroco en la Poética de Luzán.
 13. Los elementos románticos en la obra Don Alvaro del Duque de Rivas.
 14. Valor estético de la obra poética de Bécquer.
 15. Lo histórico en la obra de Benito Pérez Galdós.
 16. La obra en prosa de Mariano José de Larra.
 17. La obra lírica de Gustavo Adolfo Bécquer.
 18. Las poéticas del neoclasicismo español.
 19. Exposición y crítica del naturalismo en la Cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán.
 20. El teatro español en la época del neoclasicismo.
 21. El sí de las niñas  aspecto social y valor estético.
 22. Estética y política en el romanticismo español.
 23. Repercusiones de la Ilustración europea en España.
 24. El afrancesamiento como fenómeno literario en España: temática, técnica y expresiones.
 25. Luzán y Feijoo y las corrientes literarias del siglo XVIII.
 26. Leandro Fernández de Moratín y la comedia neoclásica española.
 27. Las fábulas literarias de Tomás de Iriarte y de Félix María de Samaniego.
 28. La literatura barroca en la Poética de Luzán.
 29. Instituciones culturales y literarias en España en el siglo XVIII (academias, tertulias, sociedades, periódicos, universidades).
 30. Patriotismo y afrancesamiento en la literatura española de la Época Ilustrada.
 31. Los Romances históricos y Leyendas del Duque de Rivas.
 32. Características románticas de Los amantes de Teruel de Hartzenbusch.
 33. Lo romántico en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.
 34. Elementos románticos en Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas.
 35. Lo neorromántico en los dramas de José Echegaray.
 36. El teatro romántico de José Zorilla y Moral.
 37. Las poéticas de Aristóteles y de Horacio en la Poética de Luzán.
 38. La transición del barroco al neoclasicismo en la poesía de José Cadalso y Jovellanos.
 39. Cadalso y las primeras manifestaciones del romanticismo español.
 40. Poesía romántica y postromántica española.
 41. Los temas del teatro romántico español.
 42. Poesía y poética del siglo XVIII.
 43. Concepto del destino fatal en Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas.
 44. Lo religioso y lo fantástico en Don Juan Tenorio de Zorilla.
 45. La poesía narrativa del romanticismo español.
 46. Temas de la literatura romántica española.
 47. La obra novelística de Pío Baroja.
 48. El modernismo español (fuentes, representantes).
 49. La Generación de 1927 y los diversos movimientos de vanguardia.
 50. Miguel de Unamuno como ensayista.
 51. Modernismo y Generación del 98. Coincidencias, similitudes, diferencias.
 52. Temas y formas métricas del Romancero gitano de Federico García Lorca.
 53. Obra poética de Manuel Machado.
 54. La obra poética de Rafael Alberti.
 55. La Generación de 1898 definición, autores, obras, ideas.
 56. Presencia de ideas regeneracionistas en la obra de los escritores de la Generación de 1898.
 57. Obra poética de Juan Ramón Jiménez.
 58. Modernismo y 98: coincidencias y diferencias.
 59. Leopoldo Alas-Clarín: La Regenta.
 60. Teoría de la novela de Baroja.
 61. Principales representantes de la Generación de 1927.
 62. Teoría de la novela en los autores españoles de fines del siglo XIX y comienzos del XX (Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno).
 63. La novela española de la postguerra.
 64. Las novelas de Miguel de Unamuno.
 65. Valores estéticos de las Sonatas de Valle-Inclán.
 66. El tremendismo en al novela La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela.
 67. La obra poética de Juan Ramón Jiménez.
 68. Los movimientos poéticos de Vanguardia en España.
 69. Modernismo y Generación del 98: coincidencias y diferencias.
 70. Ideas estéticas de los poetas de la Generación del 27.
 71. Valores que defiende y flaquezas y vicios que condena Benito Pérez Galdós en su novela Doña Perfecta.
 72. Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós como novela de tesis.
 73. Imagen de la mujer en el teatro de Federico García Lorca.
 74. Vida y obra de Pedro Antonio de Alarcón.
 75. Técnica novelística y estilo de Juan Valera.
 76. Temas y estilo de la obra poética de Antonio Machado.
 77. Técnica narrativa de Ramón del Valle-Inclán.
 78. Teoría de la novela en las obras de José Ortega y Gasset.
 79. El tema del amor en la poesía de Pedro Salinas.
 80. La angustia existencial en la obra poética de Luis Cernuda.
 81. Yerma de Federico García Lorca.
 82. La obra dramática de Federico García Lorca de localización campesina (Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda de Alba).
 83. Obra novelística de Vicente Blasco Ibáñez.
 84. Modernismo y tradición en la obra poética de Juan Ramón Jiménez.
 85. La innovación de la novelística en la obra de Ramón del Valle-Inclán.
 86. El tema de las ilusiones perdidas en Pepita Jiménez de Valera.
 87. El tema del amor en Pepita Jiménez de Valera.
 88. La historia personal frente a la historia nacional en Trafalgar de Benito Pérez Galdós.
 89. Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós como novela de tesis.
 90. Poética y poesía de Ramón de Campoamor.
 91. Amor, muerte y religiosidad en las Sonatas de Valle-Inclán.
 92. Realismo y naturalismo en las novela de Vicente Blasco Ibáñez.
 93. Alienación y soledad en las novelas Nada de Carmen Laforet y El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio.


Teme za seminarske radove

 1. Avangardni pravci u španskoj poeziji XX veka
 2. Magični realizam u romanu „Sto godina samoće“ Gabrijela Garsija Markesa
 3. Španski i hispanoamerički modernizam: sličnosti i razlike
 4. Ženski likovi u romanima „Donja Perfekta“, „Pepita Himenes“ i „Regentkinja“
 5. Pejzaž Kastilje u poeziji Antonija Maćada
 6. Folklorni elementi u poeziji Federika Garsija Lorke i Rafaela Albertija
 7. Narativne tehnike Huana Valere
 8. Susana San Juan, el mito femenino en “Pedro Páramo”
 9. Pesimismo y crítica de la sociedad española en la novela “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja
 10. El problema de la regeneración interior de España en ensayos de los escritores de la generación del 98