Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: anajovano@gmail.com  


Predmeti:

 • osnovne studije
  • II godina: Savremeni španski jezik G-3
  • II godina: Savremeni španski jezik G-4
  • IV godina: Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 1
  • IV godina: Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 2
 
 • master studije
  • Specijalne teme iz primenjene lingvistike
  • Metodička praksa: hospitovanje
 
Konsultacije: PONEDELJAK 16:30-17:30 h