Kabinet: 431

Telefon: 20-21-645

E-adresa: ana.kuzmanovic@gmail.com


Predmeti:

 • osnovne studije
  • I godina: Španski jezik 1
  • III godina: Savremeni španski jezik G-6
  • III/IV godina: Istorijska gramatika španskog jezika 1
  • III/IV godina: Istorijska gramatika španskog jezika 2
  • IV godina: Španski jezik 8 (Analiza diskursa)

 • master studije
  • Kritička analiza diskursa
  • Jezik i rod
  • Studije pismenog i usmenog prevođenja

 • doktorske studije
  • Diskurzivna konstrukcija rodne ideologije

Konsultacije: PONEDELJAK 11:30-12:30 h

dr Ana Kuzmanović – Biografija i bibliografija