dr Ana Kuzmanović Jovanović, redovna profesorka
Kabinet: 431
Telefon: 20-21-645
E-adresa: ana.kuzmanovic@gmail.com


Oblasti istraživanja: španski jezik i lingvistika (analiza diskursa, dijahronijska sociolingvistika, traduktologija)


Predmeti:

 • osnovne studije
  • I godina: Španski jezik 1
  • III godina: Savremeni španski jezik G-6
  • III/IV godina: Istorijska gramatika španskog jezika 1
  • III/IV godina: Istorijska gramatika španskog jezika 2
  • IV godina: Španski jezik 8 (Analiza diskursa)
  • Savremeni portugalski jezik P-1
  • Savremeni portugalski jezik P-2
  • Savremeni portugalski jezik P-3
  • Savremeni portugalski jezik P-4
  • Savremeni portugalski jezik P-5
  • Savremeni portugalski jezik P-6

 • master studije
  • Kritička analiza diskursa
  • Jezik i rod
  • Studije pismenog i usmenog prevođenja
  • Tehnike pismenog i usmenog prevođenja 2

 • doktorske studije
  • Diskurzivna konstrukcija rodne ideologije

Konsultacije: ponedeljak 8:45-9:45 h

Biografija i bibliografija