Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: hugomarcosblanco@yahoo.es


Predmeti:

 • osnovne studije
  • III godina: Prevođenje za hispaniste 1
  • III godina: Prevođenje za hispaniste 2
  • IV godina: Prevođenje za hispaniste 3
  • IV godina: Prevođenje za hispaniste 4
  • IV godina: Savremeni španski jezik G-7
  • IV godina: Savremeni španski jezik G-8

 

 • master studije:
  • Lektura i korektura tekstova na španskom jeziku

Konsultacije: PETAK 11:30-12:30 h