dr Jelena Filipović, redovna profesorka
Kabinet: 521
Telefon: 20-21-663
E-adresa: jelenafbgd@gmail.com


Oblasti istraživanja: hispanska lingvistika i kritička sociolingvistika, jezička politika i planiranje, rodne studije, sefardske studije, primenjena lingvistika


Predmeti:

 • osnovne studije
  • III godina: Španski jezik 6
  • III/IV godina: Sociolingvistika
  • IV godina: Savremeni španski jezik G-8

 • master studije
  • Specijalne teme iz sociolingvistike
  • Kvalitativna istraživanja u lingvistici
  • Prevođenje kao sociokulturna medijacija

 • doktorske studije
  • Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 1 (zimski semestar)
  • Interdisciplinarnost u istraživanju odnosa jezika i društva 2 (letnji semestar)

Konsultacije: četvrtak 12-13 h (uz prethodnu najavu mejlom i uz mogućnost održavanja konsultacija preko Skypea ili Zooma)

CURRICULUM VITAE