Kabinet: 521

Telefon: 20-21-663

E-adresa: jelenar@fil.bg.ac.rs


Predmeti:

  • master studije
    • Traduktologija
    • Specijalni kurs iz pragmatike

  • doktorske studije
    • Istraživačke metode u analizi diskursa (letnji semestar)

Konsultacije: SREDA 12-13 h