Kabinet: zbornica 116/sala Camões (22a)

Telefon: 20-21-693

E-adresa: portugues.belgrado@gmail.com


Predmeti:

  • osnovne studije
    • Savremeni portugalski jezik P-3/P-4 (II godina učenja)
    • Portugalski jezik kao izborni B2 (III godina učenja – fakultativno)

Konsultacije: UTORAK 17-18 h