Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: ssardelic@fil.bg.ac.rs


Predmeti:

 • osnovne studije
  • III godina: Prevođenje za hispaniste 1
  • III godina: Prevođenje za hispaniste 2
  • III godina: Savremeni španski jezik G-5
  • III godina: Savremeni španski jezik G-6
  • IV godina: Prevođenje za hispaniste 3
  • IV godina: Prevođenje za hispaniste 4

Konsultacije: SREDA 8:45-9:45 h