Kabinet: aneks III/IV sprat
Telefon: 20-21-623
E-adresa: vladimir.karanovic@fil.bg.ac.rs

  Predmeti:
 • osnovne studije
  • I godina: Hispanske kulture 1
  • II godina: Hispanske kulture 3
  • II/III godina: Uvod u studije pikareske
  • IV godina: Španska književnost 7
  • IV godina: Španska književnost 8
  • IV godina: Književnost španskog realizma – tumačenje tekstova
  • IV godina: Savremeni španski roman i književno delo u nastavi
 
 • master studije
  • Žena u španskoj književnosti realizma
 
 • doktorske studije
  • Poetike romana španskog i evropskog realizma (letnji semestar)

Konsultacije: SREDA 12:30-13:30 h
dr Vladimir Karanović – Biografija i bibliografija