Kabinet: aneks III/IV sprat

Telefon: 20-21-623

E-adresa: donzellco@yahoo.com


Predmeti:

  • osnovne studije
    • I godina: Hispanske kulture 1
    • II godina: Španska književnost 3 (vežbe)
    • II godina: Španska književnost 4 (vežbe)
    • II/III godina: Uvod u špansku versifikaciju i prevođenje poezije

Konsultacije: SREDA 17:30-18:30 h

Željko Donić – Biografija i bibliografija