I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 1АО3
Латински језик 1ТМ3
Италијанска књижевност 1НС6
Италијански језик 1НС3
Савремени италијански језик Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 2АО3
Латински језик 2ТМ3
Италијанска књижевност 2НС6
Италијански језик 2НС3
Савремени италијански језик Г-2СА6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 3АО3
Италијанска књижевност 20. века 1АО3
Теорија и пракса превођења 1 – италијанистикаТМ3
Лексикологија италијанског језика 1НС3
Морфологија италијанског језика 1НС3
Италијанска књижевност 3НС3
Савремени италијански језик Г-3СА6
Изборна група ТМ3ТМ3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 4АО3
Италијанска књижевност 20. века 2АО3
Теорија и пракса превођења 2 – италијанистикаТМ3
Лексикологија италијанског језика 2НС3
Морфологија италијанског језика 2НС3
Италијанска књижевност 4НС3
Савремени италијански језик Г-4СА6
Изборна група ТМ4ТМ3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историјска граматика италијанског језика 1ТМ3
Тумачење и историја критике Божанствене комедије 1ТМ3
Синтакса италијанског језика 1НС3
Италијанска књижевност 5НС3
Контрастивна анализа италијанског и српског језикаНС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1НС3
Превођење за италијанисте 1СА3
Савремени италијански језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историјска граматика италијанског језика 2ТМ3
Тумачење и историја критике Божанствене комедије 2ТМ3
Синтакса италијанског језика 2НС3
Италијанска књижевност 6НС3
Теорија превођења – италијанистикаНС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 2НС3
Превођење за италијанисте 2СА3
Савремени италијански језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Италијански лирски и наративни жанрови од 13. до 17. века 1ТМ3
Италијанска књижевност 7НС3
Фразеологија италијанског језика 1НС3
Превођење на италијански језик 1НС3
Превођење са италијанског језика 1НС3
Дидактика италијанског језика 1СА3
Савремени италијански језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Посебна изборна група ТМ7ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Италијански лирски и наративни жанрови од 13. до 17. века 2ТМ3
Италијанска књижевност 8НС3
Фразеологија италијанског језика 2НС3
Превођење на италијански језик 2НС3
Превођење са италијанског језика 2НС3
Дидактика италијанског језика 2СА3
Савремени италијански језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Посебна изборна група ТМ8ТМ3
Укупно ЕСПБ30
Посебна изборна група TM7Тип предметаЕСПБ
Историја италијанског језика 1ТМ3
Италијански разговорни језик 1ТМ3
Увод у усмено превођење за италијанисте 1ТМ3
Посебна изборна група TM8Тип предметаЕСПБ
Историја италијанског језика 2ТМ3
Италијански разговорни језик 2ТМ3
Увод у усмено превођење за италијанисте 2ТМ3
Италијански језик као изборни предметТип предметаЕСПБ
Савремени италијански језик П-1СА3
Савремени италијански језик П-2СА3
Савремени италијански језик П-3СА3
Савремени италијански језик П-4СА3
Мастер академске студије
CLIL и настава страног језика
Методичка пракса – хоспитовање
Теме из примењене и образовне лингвистике италијанског језика
Италијански језик струке
Италијанске и шпанске институције културе у компаративном контексту
Италијански филм и књижевност
Луиђи Пирандело
Лингвистика и превођење – италијанистика
Лингвистика и лексикографија – италијанистика
Преводилачка радионица – италијански