Александар Леви је дипломирао на Катедри за италијански језик и књижевност 1988. године. По завршетку студија предавао је италијански језик у Задужбини Илије М. Коларца. Од октобра 1995. године запослен је на Катедри за италијански језик и књижевност. На основним студијама предаје италијански као изборни предмет на првој и другој години. Осим предавачког рада бави се и превођењем, превео је многа значајна дела италијанске књижевности, а за превод романа Умберта Ека Прашко гробље, заједно са колегиницом Мирелом Радосављевић, добио је награду Удружења књижевних преводилаца Србије Милош Н. Ђурић за најбољи прозни превод у 2011. години. Учествовао је на више конгреса и објавио неколико научних радова у домаћим и страним часописима, а од 2011. године, у додатку за књижевност дневних новина „Блиц“, пише чланке из области италијанске књижевности и традуктологије.

Александар Леви – БИБЛИОГРАФИЈА