Драгана Радојевић је рођена 1973. године у Београду, где је завршила Основну школу „Дринка Павловић“ и „Пету београдску гимназију“. На Филолошком факултету у Београду дипломирала је 16. октобра 1996. на Катедри за италијанистику. Од октобра 1996. до јуна 1998. на Филолошком факултету у Београду упоредо је похађала постдипломске студије (смер: наука о језику) и основне студије енглеског језика и књижевности. Школске 1998/1999. године, као стипендиста Института за отворено друштво и Владе Велике Британије (Foreign and Commonwealth Office и Chevening Programme), похађала је постдипломске студије из лингвистике на Универзитету у Кембриџу, где је 21. јуна 1999. одбранила магистарску тезу под насловом The Italianisation of the Dialects of Italy: the Case of the Dialect of Reggio Calabria. Докторску дисертацију под насловом „Контрастивна анализа функција предлошких конструкција у италијанском и падежа у српском језику“ (ментор: проф. др Мила Самарџић) одбранила је 26. децембра 2014. године на Филолошком факултету у Београду. Од 1. јула 2000. ради на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду, где је тренутно ангажована на предметима Италијански језик 1 и 2 и Синтакса италијанског језика 1 и 2. Редовно објављује научне радове у домаћим и страним часописима и зборницима и учествује на научним конференцијама у земљи и иностранству. Посебно је занимају синтакса италијанског језика и контрастивна анализа италијанског и српског језика.

Др Драгана Радојевић – БИБЛИОГРАФИЈА