Рођена је у Београду 1981. године. Дипломирала је на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду 2006. године. Одбранила је мастер рад на истој катедри 2008. године, а наредне године уписала је докторске студије на Филолошком факултету у Београду.

Добитник је стипендије ˮDante Alighieri“ за 2005. годину, као и стипендије Владе Италије за 2006/2007. годину, која јој је омогућила двомесечни боравак на Универзитету у Болоњи. Предавала је италијански језик у Филолошкој гимназији у Београду, а од 2007. сарађује са Италијанским институтом за културу у Београду.

На Катедри за италијанистику тренутно је ангажована на предметима Савремени италијански Г-1 и Г-2.

Аутор је и коаутор неколико радова из области италијанске књижевности и културе, као и неколико превода. Коаутор је семинара за стручно усавршавање наставника страних језика „Мотивација у учењу“ под покровитељством Министарства просвете.

Ивана Симић Ћорлука – БИБЛИОГРАФИЈА