Дипломирала је 2002. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је 2008. године одбранила и мастер рад под насловом „Развој вештине писане продукције на почетном нивоу учења италијанског језика”. Године 2010. стекла је међународни цертификат за наставника италијанског као страног језика (CEDILS, Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri) Универзитета Ca’ Foscari у Венецији. Године 2012. заснива радни однос на Катедри за италијански језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. У октобру 2014. године одбранила је докторску тезу под насловом „Настава лексике и развој лексичке компетенције у почетној настави италијанског језика на академским студијама”. На основним академским студијама држи језичке вежбе на предметима Савремени италијански језик Г-3 и Г-4 и Увод у усмено превођење за италијанисте 1 и 2, а на мастер академским студијама на предмету Италијански језик струке, Технике усменог и писменог превођења 1 и 2, Консекутивно превођење ИТ-СРП, СРП-ИТ. Бави се методиком наставе страног језика, развојем лексичке компетенције, језиком струке и усменим превођењем. Аутор је неколико радова из области методике наставе италијанског језика, посебно унапређења наставе лексике.

Др Јелена Дрљевић – БИБЛИОГРАФИЈА