Dr Julijana Vučo – redovniprofesor italijanskog jezika i primenjene lingvistike.
Datum izbora u zvanje: 14.07.2010.

Predmeti:
Osnovne studije: Italijanski jezik 1 i 2, Primenjena lingvistika i nastava italijanskog jezika 3 i 4, Didaktika italijanskog jezika 1 i 2, Italijanski razgovorni jezik 1 i 2.
Master studije: Specijalne teme iz primenjene lingvistike italijanskog jezika, Jezik struke, Metodička praksa.
Doktorske studije: Jezik i obrazovanje, teorija i praksa 1 i 2 Primenjena lingvistika, učenje i usvajanje italijanskog jezika 1 i 2

Naučna interesovanja obuhvataju teme izprimenjene lingvistike, jezičke politike i planiranja, obrazovne jezičke politike, teorije usvajanja L2, obrazovanja nastavnika stranih jezika, glotodidaktike italijanskog jezika i kontrastivnih istraživanja srpskog i italijanskog jezika, srpskog kao stranog i L2, itd.

Autorka je monografija Leksika udžbenika stranog jezika (1998), Ogledi iz lingvistike (2003) i Kako se učio jezik (2009) i brojnih radova i udžbenika, urednica velikog broja zbornika iz oblasti učenja, usvajanja i nastave jezika i književnosti. Gostujući je profesor na univerzitetima u zemlji i svetu. Rukovodilac i učesnik projekata u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Italiji, rukovodilac i član ekspertskih grupa za izradu nacionalnih kurikuluma za strane jezike, obuku nastavnika, evaluaciju udžbenika, autor programa za italijanski jezik i dvojezičnu nastavu stranih jezika u Srbiji. Član je Nacionalnog porosvetnog saveta, Akademijskog odbora za obrazovanje SANU i brojnih međunarodnih lingvističkih društava: SLI, SILFI, AILA, ILA, SLA itd.

Boravila je u više navrata na usavršavanju u Italiji i SAD.

Odlikovana je ordenom Cavaliere della stella della solidarietà Republike Italije.