Рођена је 06.06.1973. године у Београду. Године 1997. дипломирала је на Катедри за италијански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истој Катедри 2008. године одбранила је мастер рад. Године 2010. стекла је међународни цертификат за наставника италијанског као страног језика (CEDILS, Универзитет Ca’ Foscari из Венеције).
Од 2012. запослена је на Филолошком факултету, на Катедри за италијански језик и књижевност.
Године 2013. одбранила је докторски рад под насловом Теоријске основе и критичка анализа CLIL наставе на италијанском и српском језику у средњој школи у Србији (коментори: проф. др Јулијана Вучо, Универзитет у Београду, Србија и проф. др Карла Марело, Универзитет у Торину, Италија). Исте године стекла је звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик.
Наставник је на предметима: Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1 и 2.
Наставник – сарадник је на предметима: Савремени италијански језик Г-1 и Г-2, као и на мастер студијама: Специјалне теме из примењене лингвистике и наставе италијанског језика и Методичка пракса италијанског језика.
Предавала је италијански језик у школама страних језика у Београду, Италијанском институту за културу и у Трећој београдској гимназији у оквиру билингвалне наставе. Редовно учествује на домаћим и међународним научним конференцијама и скуповима, ауторка је и коауторка неколико радова из области методике наставе италијанског језика и билингвалне (CLIL) наставе на италијанском и српском језику. Коауторка је уџбеника за италијански језик за основну школу, као и семинара за стручна усавршавања наставника италијанског језика у основним и средњим школама под покровитељством Министарства просвете Републике Србије.

др Катарина Завишин – БИБЛИОГРАФИЈА