Rad u nastavi Osnovne studije: Leksikologija italijanskog jezika 1 i 2, Teorija prevođenja, Prevođenje sa italijanskog jezika 1 i 2, Prevodilačka radionica 1
Master studije: mentorski rad
Doktorske studije: Istorija italijanske gramatike

Oblasti interesovanja i istraživanja: italijanski jezik, leksikologija, sintaksa, traduktologija, istorijska lingvistika

Obrazovanje i stručno usavršavanje:
 • 2000: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: odbranjen doktorat na temu „Upotreba i značenje veznika i vezničkih izraza u italijanskom jeziku“
 • 1991: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: odbranjena magistratura na temu „Konektori u savremenom italijanskom jeziku“
 • 1990: Univerzitet za strance “Dante Aligijeri” (Ređo Kalabrija): završene jednogodišnje specijalističke studije za nastavnike italijanskog jezika
 • 1988: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: završene osnovne studije (Italijanski jezik i književnost)


Naučno-nastavna zvanja (uža naučna oblast: Italijanski jezik):
 • 2012: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: izabrana u zvanje redovnog profesora za italijanski jezik
 • 2007: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: izabrana u zvanje vanrednog profesora za italijanski jezik
 • 2000: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: izabrana u zvanje docenta za italijanski jezik
 • 1992: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: izabrana u zvanje asistenta za italijanski jezik
 • 1989: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: izabrana u zvanje asistenta–priravnika za italijanski jezik


Članstvo u međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim udruženjima:
 • SILFI (Società internazionale di linguistica e filologia italiana)
 • SLI (Società di linguistica italiana)
 • Udruženje nastavnika italijanskog jezika Srbije
 • Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije
 • Društvo za strane jezike i književnosti Srbije


Uredništvo u časopisima:
 • Urednik časopisa Italica Belgradensia
 • Član Uredništva časopisa Studia Polensia


Učešće u naučno-istraživačkim projektima:
 • 2005-2008: Tiorcas (Trasferimento, Innovazione ed Organizzazione nella Ricerca, nella Cultura, nell’Ambiente e nella Sanità). Projekat u saradnji sa Univerzitetom Molizea i Republikom Crnom Gorom u okviru programa INTERREG Transfrontaliero Adriatico.
 • 2010-2011: билатерална научна сарадња између Републике Србије и Републике Словеније. Пројекат: Стратегије формалног учења страних језика у Словенији и Србији: језичка политика и језика стварност
 • 2013-2014: „Widespread Idioms in Europe and Beyond“


Učešće na međunarodnim kongresima:
 • 1996: Univerzitet u Paviji (XXX Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, “Sintassi storica”): I valori della congiunzione perché nell’italiano antico.
 • 2000: Univerzitet u Duizburgu (VI Convegno Internazionale “Tradizione e innovazione”, La linguistica e filologia italiana alle soglie di un nuovo millennio): Uso dei connettivi testuali nel parlato.
 • 2000: Univerzitet u Firenci (XXXIV Congresso Internazionale della Società di linguistica Italiana, “Italia linguistica anno Mille. Italia linguistica anno Duemila): Di alcune innovazioni del linguaggio giornalistico – cronaca di guerra.
 • 2001: Univerzitet u Beogradu (Incontri italianistici belgradesi): Cambiamenti semantici delle congiunzioni italiane (prospettiva diacronica).
 • 2002: Univerzitet Roma 3 (VII Convegno Internazionale della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, “Generi, architetture e forme testuali”): Aspetti della coesione testuale nel Decameron (ruolo della congiunzioni e nessi relativi).
 • 2003: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (Naučni skup “Nastava jezika u reformi obrazovanja”, s Julijanom Vučo): Studije italijanskog jezika na reformisanom univerzitetu.
 • 2004: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (Naučni skup “Filološke studije na reformisanom univerzitetu”): Predlozi za inovacije u nastavi teorijskih predmeta na filološkim studijama (primer sintakse italijanskog jezika).
 • 2005: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (Naučni skup “Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika”): Nove uloge i položaj nastavnika na reformisanom univerzitetu.
 • 2006: Univerzitet u Firenci (IX Convegno Internazionale della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, “Prospettive nello studio del lessico italiano”): Nuovi italianismi in serbo.
 • 2006: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Međunarodni naučni skup: „Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti”, 7-8. april 2006): Mogućnosti prilagođavanja nastave teorijskih jezičkih disciplina zahtevima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.
 • 2006: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Međunarodni kongres Društva za primenjenu lingvistiku Srbije i Crne Gore, „Primenjena lingvistika danas“): Kontrastivna analiza sintaksičkih struktura u funkciji prevođenja i didaktike prevođenja.
 • 2007: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (međunarodni naučni skup „Evaluacija u nastavi jezika i kniževnosti“, 4.-5. oktobar 2007): Studentski prevod između školskog i profesionalnog ocenjivanja.
 • 2008: Međunarodna konferencija „Jezik struke. Teorija i praksa“, Društvo za strane jezike i književnosti, Beograd, 31. januar – 2. februar 2008: Tekstualna tipologija i prevođenje: primer naučne proze i esejistike.
 • 2008: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (međunarodni naučni skup „Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i kniževnosti“, 19.-20. juni 2008): Individualizacija u nastavi prevođenja.
 • 2008: Univerzitet u Bazelu (X Congresso Internazionale della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, “Sintassi storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione”, 30. juni – 3. juli 2008): La grammaticografia italiana all’inizio del Duemila: nuovi approcci alla sintassi del periodo.
 • 2009: Univerzitet u Veroni (XLIII Congresso internazionale di studi della Società di Lilnguistica Italiana, “I luoghi della traduzione”, 24.-26. septembar 2009): Tradurre saggistica italiana.
 • 2009: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (međunarodni naučni skup „Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti“, 1.-2. oktobar 2009): Razvijanje autonomije studenata u sticanju prevodilačke kompetencije.
 • 2009: Univerzitet u Skoplju, Filološki fakultet Blaže Koneski (međunarodni naučni skup „Italijanski jezik, književnost i kultura. 50 godina studija Italijanistike“, 29.-30. oktobar 2009): Composti binominali fra l’arricchimento lessicale e l’economia sintattica.
 • 2009: Treći međunarodni kongres primenjene lingvistike, Filozofski fakultet Novi Sad („Primenjena lingvistika danas između teorije i prakse“, 31. oktobar – 1. novembar 2009): Dvoimeničke složenice (bez spojnog vokala) u italijanskom i srpskom jeziku.
 • 2010: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (međunarodni naučni skup „Stavovi promjena – promjena stavova“, 16.-17. septembar 2010): Modeli tvorbe novih složenica u savremenoj italijanskog štampi.
 • 2010: Univerzitet u Napulju (XI Congresso Internazionale della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, “La variazione nell’italiano e nella sua storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali”, 5-7. oktobar 2010): Articolo di fondo fra schemi tradizionali e laboratorio linguistico.
 • 2012: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet (međunarodni naučni skup “Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano”, Beograd, 25-26. maj 2012): Tipologia funzionale e semantica dei costrutti condizionali epistemici.
 • 2012: Univerzitet u Helsinkiju (XII Congresso Internazionale della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, “Dal manoscritto al Web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua”, 18-20- jun 2012): Traduzione come forma di riscrittura interlinguistica.
 • 2012: Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet (Međunarodni naučni skup u spomen na prof. Žarka Muljačića, 15-17, novembar 2012): Grammatika Italianskaja di Vikentije Ljuština.


Mentorski rad:
Doktorske disertacije:
 • Dragana Drobnjak, Književni termini francuskog i italijanskog porekla u srpskom jeziku, odbranjena 16.06.2008. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (član komisije)
 • Danijela Đorović, Italijanski kao jezik struke na humanistickim studijama, odbranjena 18.05.2010. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (član komisije)
 • Radmila Lazarević, Leksičko-semantičko polje boja u italijanskom i srpskom jeziku. Odobrena tema za izradu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor, teza odbranjena 26. decembra 2013)
 • Deja Piletić, Prevođenje na univerzitetskim studijama Italijanskog jezika i kjniževnosti: od školskog prevoda ka sticanju prevodilačke kompetencije. Odobrena tema za izradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor, teza odbranjena 3. februara 2014)
 • Dragana Radojević, Kontrastivna analiza funkcija predloških konstrukcija u italijanskom i padeža u srpskom jeziku. Odobrena tema za izradu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor, teza odbranjena 26. decembra 2014)
 • Nataša Matejić, Iskazivanje budućnosti glagolskim oblicima i konstrukcijama u italijanskom i srpskom jeziku. Odobrena tema za izradu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor, tema odobrena 2011)
 • Cvijeta Brajičić, Italijanizmi u jeziku Petra I Petrovića, Petra II Petrovića i Stefana Mitrova Ljubiše. Odobrena tema za izradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor)
 • Valentina Tanjević, Italijanski kao jezik ekonomske struke u dnevnim italijanskim novinama (mentor, tema odobrena 2012)
 • Bojana Radenković Šošić, Jezička svojstva italijanskog postmodernističkog oglašavanja na internetu (mentor, tema odobrena 2012)


Magistarske teze (mentor)
 • Deja Piletić, Gramatičke i stilističke osobine jezika naslova u italijanskoj štampi (odbranjen 2008. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu).
 • Gordana Bojičić, Jezička svojstva italijanske televizijske i novinske reklame (odbranjen 2008. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu).
 • Aleksandar Trpčevski, Funkcija polisemije u strukturi leksičkog sistema italijanskog jezika (odbranjen 2008. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu).
 • Cvijeta Brajičić, Razvoj mladalačkog jezika u Italiji (odbranjen 2009. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu).
 • Marija Runić, Usvajanje gramatičkih struktura i nivoi evropskog zajedničkog okvira: primer italijanskog člana (odbranjen 2009. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu ).
 • Član komisije za odobrenje i odbranu magistarskih radova (Radmila Lazarević, Nataša Matejić)


Dr Mila Samardžić – BIBLIOGRAFIJA
Историјска граматика