Мирела Радосављевић је дипломирала на Катедри за италијански језик и књижевност 1979. године. Од 1984. године запослена је на Катедри за италијански језик и књижевност. До 2002. године радила је као библиотекар, а потом је прешла у наставу На основним студијама предаје италијански као изборни предмет на првој и другој години. Осим предавачког рада бави се и превођењем, превела је многа значајна дела италијанске књижевности, а за превод романа Умберта Ека Прашко гробље, заједно са колегом Александром Левијем добила је награду Удружења књижевних преводилаца Србије Милош Н. Ђурић за најбољи прозни превод у 2011. години. Добитник је и престижне награде Александар Спасић за најбољи превод из области хуманистике за Увод у антропологију италијанских аутора Фабијетија, Малигетија и Матере 2003. године. Учествовала је на више конгреса и објавила неколико научних радова у домаћим и страним часописима.

Мирела Радосављевић – БИБЛИОГРАФИЈА