Дипломирала је 1997. на Катедри за италијански језик и књижевност у Београду, на којој је ангажована од 1999. године на предметима: Италијански језик, Савремени италијански и Превођење (I година), Превођење на италијански (II), Савремени италијански и Превођење и писана продукција (III), Специјалне теме из примењене лингвистике и наставе италијанског језика (мастер) и др. У више наврата се, као стипендиста, усавршавала на Универзитетима у Венецији, Риму и Милану. На основу међудржавног споразума, од 2002. до 2004. у својству страног лектора предавала је српски језик на Факултету за стране језике и књижевности Универзитета у Барију. Три године касније, на Универзитету у Удинама одбранила је мастер рад из области наставе италијанског као другог језика на тему: Difficoltà di apprendimento dellitaliano L2 da parte dello studente serbo. Као стручни сарадник и водитељ учествовала је у реализацији курса „Италијански у породици“, емитованог у оквиру Образовног програма РТС. Докторску дисертацију под насловом „Дискурсни маркери у говорној продукцији на италијанском као другом језику“ (ментор: проф. др Ј. Вучо) одбранила је 2016. године на Филолошком факултету у Београду.

Тренутно је у звању доцента ангажована на предметима: Превођење за италијанисте (III година), Италијански разговорни језик (IV година), Превођење економских и политичких текстова (мастер). Редовно учествује на међународним скуповима, објављује научне радове и бави се превођењем. Аутор је једног практикума за вежбе превођења са италијанског на српски језик и реализатор ИТАЛСЕРБ  говорног корпуса италијанског као другог језика. Члан је (2013-2018): Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Associazione Internazionale Professori di Italiano, Societas Linguistica Europaea, American Association of Teachers of Italian, Canadian Society for Italian Studies, Друштво за примењену лингвистику Србије, итд. У уже области њених научних интересовања спадају: примењена лингвистика, анализа дискурса, прагматика и корпусна лингвистика.

Др Невена Цековић – БИБЛИОГРАФИЈА