Дипломирала је 1997. на Катедри за италијански језик и књижевност у Београду, на којој ради од 1999. године. У више наврата се, као стипендиста, стручно усавршавала на италијанским Универзитетима у Венецији, Риму и Милану. На основу међудржавног споразума, од 2002. до 2004. у својству страног лектора предавала је српски језик на Факултету за стране језике и књижевности Универзитета у Барију. Три године касније, на Универзитету у Удинама одбранила је мастер рад из области наставе италијанског као другог језика на тему: Difficoltà di apprendimento dell’italiano L2 da parte dello studente serbo. Као стручни сарадник и водитељ учествовала је у реализацији курса „Италијански у породици“, емитованог у оквиру Образовног програма Радио-телевизије Србије. Докторску дисертацију под насловом „Дискурсни маркери у говорној продукцији на италијанском као другом језику“ (ментор: проф. др Јулијана Вучо) одбранила је 2016. године на Филолошком факултету у Београду.

Тренутно је ангажована на предметима: Италијански језик (I година студија), Превођење са италијанског (III година), као и Италијански разговорни језик (IV година). Редовно учествује на домаћим и међународним скуповима, објављује научне радове и бави се превођењем. Члан је Европског удружења лингвиста (Societas Linguistica Europaea), а у уже области њених научних интересовања спадају: примењена лингвистика, анализа дискурса, прагматика и корпусна лингвистика.


Невена Цековић – БИБЛИОГРАФИЈА