E-adresa: snezana.milinkovic@fil.bg.ac.rs

Редовни професор од 2017, дипломирала је на Филолошког факултету Универзитета у Београду где је, 2006. године, одбранила и докторску тезу под насловом Италијанска новелистичка традиција и српска новела од В. Врчевића до С. Матавуља. Ради, од 2000. године, на Катедри за италијански језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Бави се старијом италијанском књижевноћу, посебно се бави новелом, од Бокача (Декамерон. Књига о љубави, Архипелаг, Београд, 2011), па до периода реализма, италијанским витешким епом, поглавито Л. Ариостом и Т. Тасом, као и компаративним студијама, односно везама између српске и италијанске књижевности. На основним студијама предаје Италијанску књижевност 1-4, Тумачење и историју критике ”Боженствене комедије ” 1 и 2 и Италијанске лирске и наративне жанрове од 13. до 17. века 1 и 2.