Рођен је у Панчеву 1952. године. Основну школу и гимназију завршио је у Београду где је и студирао, на Катедри за италијанистику Филолошког факултета.

Дипломирао је 1975. године и одмах се уписао на постдипломске студије (смер: наука о књижевности); магистрирао је 1978 године одбранивши рад Тодор Манојловић и италијанска књижевност.

Од 1977. године ради као библиотекар на Катедри за италијанистику, а од 1980. као асистент за италијанску књижевност. Докторирао је 1991. године одбранивши тезу Д’Анунцио и данунцијанство у српској и хрватској књижевности.

Потом је у звању доцента и радио на Катедри за италијанистику све до 1998. године када је напустио Филолошки факултет и запослио се на Филозофском факултету у Никшићу где је стекао звање ванредног професора и био један од оснивача четворогодишњих студија.

Од 1. октобра 2003. године поново је стално запослен на Филолошком факултету у Београду у звању ванредног професора за италијанску књижевност. У периоду од 1. 10. 2004. до 1.10. 2007. обављао је функцију управника Катедре за италијанистику.

У току 2003. и 2004. године гостује на универзитету „Gabriele d’Annunzio“ у Пескари (Италија), а током зимског семестра 2007. гостује као визитинг професор на Универзитету у Скопљу, на Катедри за романистику серијом предавања о италијанској поезији XX века.

У току 2006/2007. године активно је учествовао у формирању студијских програма и организацији рада новооснованог Факултета за стране језике на Универзитету Медитеран у Подгорици.

Октобра 2008. године изабран је у звање редовног професора.

Члан је редакције часописа Филолошког факултета „Филолошки преглед“.

Члан је научне редакције часописа „Rivista di letteratura italiana“, једног од најпрестижнијих италијанистичких часописа.

Директор је виртуелне библиотеке „Rastko Italia“ у оквиру „Пројеката Растко“.

Члан је међународне научне редакције интернет пројекта „Archivio D’Annunzio“ који је покренут на Универзитету у Венецији.др Жељко Ђурић – БИБЛИОГРАФИЈА