I семестар Тип предмета ЕСПБ
Балканологија 1 АО 3
Увод у неохеленистику 1 АО 3
Грчки језик 1 НС 6
Грчка књижевност 1 НС 3
Савремени грчки језик Г-1 СА 6
Практикум из неохеленистике 1 СА 3
Изборна група ТМ1 ТМ 6
Укупно ЕСПБ 30
II семестар Тип предмета ЕСПБ
Балканологија 2 АО 3
Увод у неохеленистику 2 АО 3
Грчки језик 2 НС 6
Грчка књижевност 2 НС 3
Савремени грчки језик Г-2 СА 6
Практикум из неохеленистике 2 СА 3
Изборна група ТМ2 ТМ 6
Укупно ЕСПБ 30
III семестар Тип предмета ЕСПБ
Класични грчки језик 1 ТМ 6
Грчки језик 3 НС 6
Грчка књижевност 3 НС 3
Савремени грчки језик Г-3 СА 6
Практикум из неохеленистике 3 СА 3
Изборна група АО3 АО 3
Укупно ЕСПБ 30
IV семестар Тип предмета ЕСПБ
Балканологија 2 АО 3
Класични грчки језик 2 ТМ 6
Грчки језик 4 НС 6
Грчка књижевност 4 НС 3
Савремени грчки језик Г-4 СА 6
Практикум из неохеленистике 4 СА 3
Изборна група АО4 АО 3
Укупно ЕСПБ 30
V семестар Тип предмета ЕСПБ
Класични грчки језик 3 ТМ 3
Историја грчког језика 1 ТМ 3
Грчка књижевност 5 НС 6
Грчки језик 5 НС 6
Савремени грчки језик Г-5 СА 6
Изборна група АО5 АО 3
Изборна група СА5 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
VI семестар Тип предмета ЕСПБ
Класични грчки језик 4 ТМ 3
Историја грчког језика 2 ТМ 3
Грчка књижевност 6 НС 6
Грчки језик 6 НС 6
Савремени грчки језик Г-6 СА 6
Изборна група АО6 АО 3
Изборна група СА6 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
VII семестар Тип предмета ЕСПБ
Историја грчког језика 3 ТМ 3
Грчка књижевност 7 НС 6
Грчки језик 7 НС 6
Савремени грчки језик Г-7 СА 6
Изборна група АО7 АО 3
Изборна група ТМ7 ТМ 3
Изборна група СА7 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
VIII семестар Тип предмета ЕСПБ
Историја грчког језика 4 ТМ 3
Грчка књижевност 8 НС 6
Грчки језик 8 НС 6
Савремени грчки језик Г-8 СА 6
Изборна група АО8 АО 3
Изборна група ТМ8 ТМ 3
Изборна група СА8 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
Изборни предмети са Катедре за неохеленске студије
УВОД У ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1
УВОД У КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК 1
УВОД У ТРАДУКТОЛОГИЈУ 1
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1
ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ И СТРУКТУРЕ 1
САВРЕМЕНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК П-1
САВРЕМЕНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК П-3
УВОД У ПИСМЕНОСТ: СИСТЕМИ МИШЉЕЊА
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ГРЧКЕ 1
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ГРЧКЕ 2
ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1
ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА 1
УВОД У КИПАРСКЕ СТУДИЈЕ 1