НАСТАВНИЦИ

САРАДНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

кабинет 514телефон: 011/2021606

Ана Милосављевић

секретар Kатедре

rancic_ana@yahoo.com

info@neohelenistika.com

кабинет 125телефон: 011/2021609

мср Иван Грујић

библиотекар Катедре

Napomena: Student treba da se najavi nastavniku pre konsultacija putem mejla.