Naslovna Komparativna

Зборник радова објављен у част шездесете годишњице обнављања Катедре за општу књижевност и теорију књижевности / Collection of Essays Published on the Occasion of the 60th Anniversary of the Department of Comparative Literature and Literary Theory. Трибина поводом промоције зборника одржана у Српском књижевном друштву, 31. марта 2016: Аудио. Видео.

Naslovna Komparativna

Проучавање опште књижевности данас – зборник радова поводом педесетогодишњице обнављања катедре за општу књижевност и теорију књижевности / Comparative Literature Studies Today

Naslovna Penser

Зборник радова са међународног научног скупа Културе, нације, аутофикције, одржаног на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 5. и 6. октобра 2013. / Actes du colloque international Cultures, nations, autofictions, tenu à la Faculté de Philologie, Université de Belgrade, le 5 et 6 octobre 2013

knjizenstvo_e-book

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године