Обавештење о одржавању наставе у наредној школској години:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2020/21.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2019/20.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2018/19.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2017/18.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2016/17.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2015/16.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности + ОБАВЕШТЕЊЕ!
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2014/15.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Историја уметности
Увод у теорију књижевности + ОБАВЕШТЕЊЕ!
Група 01
Група 05
Група 06
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2013/14.)
Први семестар
Други семестар
Трећи семестар
Четврти семестар
Пети семестар
Шести семестар
Седми семестар
Осми семестар
Увод у теорију књижевности
Група 01
Група 05
Група 06
МАСТЕР СТУДИЈЕ
Девети семсетар (2013/14.)
Девети семсетар (2014/15.)
Девети семсетар (2015/16.)
Девети семсетар (2016/17.)
Девети семсетар (2017/18.)
Девети семсетар (2018/19.)
Девети семсетар (2019/20.)
Девети семсетар (2020/21.)