Adrijana Marcetic ДР АДРИЈАНА МАРЧЕТИЋ, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. На Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, на основним, мастер и докторским студијама, предаје теорију књижевности и држи курсеве о компаративној књижевности, наратологији и Прустовом роману. Аутор је Фигура приповедања (2003, 2004), студије о француској наратологији и Марселу Прусту, као и низа књижевно-теоријских радова објављиваних у свим значајнијим домаћим часописима и другим публикацијама. У књизи Историја и прича (2009), проучава однос између фикционалног и историјског приповедања на примерима из савременог српског, постмодернистичког историјског романа (Кишовог Пешчаника, Павићевог Хазарског речника и Судбине и коментара Р. Петковића). За књигу О Новој компаратистици (2015) добила је награду „Ђорђе Јовановић“. Под насловом  After Comparative Literature ова књига је 2018. преведена на енглески језик. Била је један од уредника зборника Проучавање опште књижевности данас (2005), Преиспитивања: аутофикција у фокусу компаратистике (2013), и Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе (2016). Пише књижевну критику и прати текућу књижевну, а посебно прозну продукцију у Србији, бившим југословенским републикама, и у региону Балкана уопште. У периоду од 2001- 2003. године била је члан НИН-овог жирија и редовно је писала књижевну критику за овајх недељник. Члан је међународног жирија за доделу награде Балканика од 1999. године. Преводи прозу и теоријске текстове са енглеског и француског језика; члан је Удружења књижевних преводилаца Србије. Добитник је награде „Милан Богдановић“ за најбољу критику објављену у часопису за 2017. годину. Ангажована је на пројекту Српска књижевност у европском културном простору Института за књижевност и уметност. (Библиографију свих радова објављених 1985. до 2010. донели су Анали филолошког факултета, ванредно издање, 2012.)

др Адријана Марчетић – БИБЛИОГРАФИЈА