Biljana Dojcinovic ДР БИЉАНА ДОЈЧИНОВИЋ (1963), редовна професорка на Одсеку за Општу књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Једна од оснивачица Центра за женске студије у Београду, као и Индок центра Асоцијације за женску иницијативу. Чланица уређивачког одбора за српскохрватски у часопису Feminist Europa (www.ddv-verlag.de/frauen_zeitschriften.html) од 2003. Главна уредница Genera, часописа за феминистичку теорију, од 2002. до 2008. Чланица управног одбора и одбора директора COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (www.costwwih.net). Од 2011. руководитељка истраживачког пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (www.knjizenstvo.rs). Главна уредница електронског часописа Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе (www.knjizenstvo.rs/magazine.php). Чланица је John Updike Society, као и уредништва John Updike Review од њиховог оснивања.

др Биљана Дојчиновић – БИБЛИОГРАФИЈА
др Биљана Дојчиновић – ПРОЈЕКТИ