Дуња Душанић је доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. На Катедри за општу књижевност је дипломирала (2010), одбранила мастер рад (2011) и докторску дисертацију (2015). На Филолошком факултету предаје од 2013. године. Бави се теоријама жанра и фикције, посткласичном наратологијом, књижевношћу и културном историјом Првог светског рата. Објавила је, између осталог, студију о проблемима сведочења у модернистичкој прози, Фикција као сведочанство: искуство Првог светског рата у прози српских модерниста (2017), приредила је издање дневничке грађе Смиље и сумпор: два војничка дневника 1916-1919 (са Данилом Шаренцем, 2016) и више зборника са међународних конференција. Члан је редакције часописа Књижевнa историјa, као и пројекта Српска књижевност у европском културном простору (ИКУМ, Београд).


Dunja Dušanić is Assistant Professor of Comparative Literature and Literary Theory at the Faculty of Philology, University of Belgrade, where she has been lecturing since 2013. She holds a BA (2010), MA (2011), and PhD (2015) in Comparative Literature. Her research interests include theories of literary genre and fiction, postclassical narratology, and the literature and cultural history of the First World War. She has notably published a book on the issues of witnessing in Serbian Modernist prose, Фикција као сведочанство: искуство Првог светског рата у прози српских модерниста (2017), an edition of  war diaries, Смиље и сумпор: два војничка дневника 1916-1919 (with Danilo Šarenac, 2016), as well as several edited volumes, including Penser l’autofiction: perspectives comparatistes (with Isabelle Grell and Adrijana Marčetić, 2014). She is a member of the editorial board of Literary History and of the project Serbian Literature in the European Cultural Space (Institute for Literature and Art, Belgrade).


Консултације: понедељак 10:00–13:00, Skype (dunjadusanic)
Email: dunjadusanic@gmail.com, dunja.dusanic@fil.bg.ac.rsДуња Душанић – БИБЛИОГРАФИЈА