Iva Draskic-Vicanovic ДР ИВА ДРАШКИЋ-ВИЋАНОВИЋ рођена је 17.04.1965. у Београду. Живи и ради у Београду. Подаци о досадашњем образовању: oсновну школу и гимназију завршила је у Београду. Године 1983. уписала је филозофију на Филозофском факултету у Београду, а дипломирала 1987. темом “Проблем ствари по себи у критичкој филозофији Имануела Канта”. 1987. уписала постдипломске студије, смер естетика на Филозофском факултету у Београду и 1994. одбранила магистарску тезу Укус и морална свест у британској филозофији просвећености пред комисијом у саставу: проф. др Мирко Зуровац (ментор), проф др Леон Којен (председник), проф др Јован Бабић,. 1999. на Филозофском факултету у Београду одбранила је докторску дисертацију Схватање естетског чула у британској филозофији седамнаестог и осамнаестог века пред комисијом у саставу: проф. др Мирко Зуровац (ментор), проф. др Сретен Петровић (председник), проф. др Јован Бабић и проф. др Сима Елаковић. Године 2003. изабрана је у звање доцента на Факултету ликовних уметности у Београду где је предавала филозофију уметности. Од 2004. запослена је на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, где предаје естетику. Од 2003. До 2010. предавала је, поред основног предмета, и увод у филозофију на Филолошком факултету у Београду, семинар за друштвене науке. Од 2003. предаје естетику и историју уметности на Академији уметности у Београду. 2003. и 2004. држала је курс естетика на постдипломским студијама Универзитета уметности у Београду. Од 2010. држи курс проблем форме у естетици на докторским студијама Филолошког факултета у Београду. 08. 07. 2008. изабрана је у звање ванредног професора за ужу научну област естетика. Од 2002. године има и звање научног сарадника Института за филозофију и друштвену теорију. Од 2010. До 2013. године била је управник Катедре за општу књижевност и теорију књижевности.Члан је Филозофског друштва Србије и Естетичког друштва Србије. Од 2006. члан је уредништва часописа Српског филозофског друштва Theoria. Од 2010. члан је Извршног одбора Естетичког друштва Србије.

др Ива Драшкић-Вићановић – БИБЛИОГРАФИЈА