Jovan Popov ДР ЈОВАН ПОПОВ, рођен 1962. у Новом Саду. Дипломирао (1988), магистрирао („Проблем читалачке слободе у савременим теоријама читања“, 1993) и докторирао („Класицистичка поетика и роман“, 2001) на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Усавршавао се у Француској (Centre Européen Universitaire, Université Nancy II, 1991/92), стекавши Diplôme d’Études Supérieures Européennes (дипломски рад: „Feu pâle de Nabokov comme roman de lecture“). На Филолошком факултету радио је као асистент (1994-1998), а потом као ванредни (2008-2013) и редовни професор (од 2013). Од 1998. до 2008. године предавао на Филозофском факултету у Новом Саду, где је учествовао у оснивању Одсека за компаративну књижевност. Сачинио је програм за предмет „Модерна светска проза“ који предаје студентима драматургије и режије на Академији уметности у Новом Саду. Био је члан редакције књижевних часописа Поља (1996-2000) и Летопис Матице српске (2004-2012). Добитник је награда за књигу године (2006) и за превод године (2003) Друштва књижевника Војводине.

др Јован Попов – БИБЛИОГРАФИЈА