Loma Miodrag ДР MИОДРАГ ЛОМА, ванредни професор, рођен 1957. године у Ваљеву, где је завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету у Београду дипломирао на Катедри за Општу књижевност и теорију књижевности 1982, а на Катедри за Немачки језик и књижевност 1983. године. Од септембра 1985. године запослен на истом факултету, најпре као асистент-приправник за Немачку књижевност на Одсеку за Германистику до новембра 1986. године, а затим као асистент-приправник за Општу књижевност на Одсеку за Општу књижевност и теорију књижевности. На истом факултету завршио постдипломске студије 1989. године одбраном магистарског рада са темом Проблем аутора у немачкој историји књижевности. Године 1991. изабран у звање асистента за Општу књижевност на Катедри за Општу књижевности и теорију књижевности. Године 2001. одбранио докторску дисертацију под насловом Слика Христа у Хелдерлиновом песништву, те изабран у звање доцента за Општу књижевност и теорију књижевности, а у звање ванредног професора 2011. године.
На основним студијама предаје Историју опште књижевности у старини (египатска, месопотамска, хеленска и римска књижевност), у средњем веку и у доба преромантизма и романтизма (европска књижевност), затим Библијску књижевност, Теорије књижевности немачког романтизма и преромантизма и Херменеутички приступ у настави (на примеру тумачења Хелдерлинових христолошких химни). На дипломским студијама држи предавања из Методологије науке о књижевности (Примена књижевноисториографских метода) и на докторским студијама из Историје књижевноисториографских идеја.

др Миодраг Лома – БИБЛИОГРАФИЈА