Предраг Мирчетић, доцент je на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, где предаје предмете Преглед опште књижевности 1 и 2, Данте 1 и 2, Дискурс модерне драме и Постмодерна проза: Еко, Калвино, Табуки. Објавио је књигe 3 + 3, есеји о драми, позоришту и филму (Ваљево: 2016) и E(сте)тика Оскара Вајлда (Службени гласник, Београд: 2017). Докторску дисертацију под насловом Схватање уметности у критичким огледима и приказивање уметности у прози Оскара Вајлда одбранио је 2015. године. Од 2003. до 2008. године уређивао је рубрику „Адаптација“ у Студентском часопису за књижевност и теорију књижевности txt – часопис је добио Награду града Београда за стваралаштво младих у области науке 2004. године.

Предраг Мирчетић – БИБЛИОГРАФИЈА