Tanja Popovic ДР ТАЊА ПОПОВИЋ (Београд, 1963) редовни је професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду, где предаје предмете: Преглед опште књижевности, Општа књижевност III, Европски роман XIX века и савремене наратолошке теорије на редовним студијама, као и Теорију романа и Генетичку критику на докторским студијама. Уредник је у међународним научним часописима Књижевна историја, Poznańskie Studia Slawistyczne, Зборник Матице српске за славистику, Филолошки преглед и Libri magistri; сарадник је више научних пројеката, члан Већа докторских студија Филолошког факултета у Београду. Била је заменик управника, а затим и управник Катедре за општу књижевност и теорију књижевности (2001-­2006). Као гостујући професор предавала на Московском државном универзитету, Универзитету у Пизи, Универзитету у Удинама, Универзитету у Берну. Монографија Последње Сарајлијино дело (1992) добила је награду Станислав Винавер као најбоља прва књига, а њен Речник књижевних термина награду Иницијал (2007) за ауторски допринос науци, као и награду из фонда Веселин Лучић (2008) за најбоље научно дело Универзитета у Београду.

др Taња Поповић – БИБЛИОГРАФИЈА