Vesna Elez ДР ВЕСНА ЕЛЕЗ рођена je 17.11.1975. у Фочи. Завршила je студије опште књижевности и теорије књижевности 1999. године на Филолошком факултету у Београду. Завршила je студије модерне књижевности на Универзитету Париз 4-Сорбона у Паризу 2002. године, где је и магистрирала, 2003. године. Докторирала je 2007. године на Универзитету Париз 4-Сорбона одбранивши дисертацију из француске књижевности и цивилизације „Знање и спознаја у Искушењу светог Антонија и Бувару и Пекишеу Гистава Флобера” под менторством професора Антоана Компањона. Од октобра 2008. године ради као доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду.

др Весна Елез – БИБЛИОГРАФИЈА