ВУК ПЕТРОВИЋ рођен је у Београду 1988. године. Основне студије на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности завршио је 2011. године, а 2012. и мастер студије одбраном рада под насловом „Принципи хумора у Кафкиним приповеткама“. У школској 2012/2013. години учествовао је у раду Катедре као сарадник у настави, а 2013. године запослен је као асистент за ужу научну област Општа књижевност. За исту научну област 2019. изабран је у звање доцента на матичној Катедри. Године 2017. одбранио је докторску тезу под називом: „Немачка романтична мисао о песничкој симболичности и њено естетско испуњење у Гетеовом Фаусту“. Држи предавања и вежбања из обавезних предмета Практикум 1 и 2 (библијска, старогрчка, римска и средњовековна књижевност), Практикум 5 (књижевности европског романтизма), Практикум 6 (књижевности европског реализма), као и из изборних предмета Гетеов Фауст и романтизам, Гетеов Вилхелм Мајстер и романтизам и Проза Франца Кафке.

Вук Петровић – БИБЛИОГРАФИЈА