Катедра за општу лингвистику основана је школске 1990/91. године, а први студенти су уписани на Групу за општу лингвистику школске 1991/92. На челу новоосноване Катедре био је професор Ранко Бугарски, најзаслужнији за њено оснивање. Међутим, развој саме дисциплине на Филолошком факултету има много дужу традицију. Као засебан курс, општу лингвистику је почетком XX века први предавао професор Александар Белић на тадашњем „Српском семинару“. Потом се, у једном дужем периоду, општа лингвистика развијала као дисциплина управо у оквиру Катедре за српски језик, а први професор изабран посебно за тај предмет био је др Душан Јовић. Данас Катедра за општу лингвистику има девет стално запослених предавача, а у њеном раду учествују и професори са других катедара Филолошког факултета, као и гостујући професори из других научних центара.