Prijava ispita za produženi šesti rok traje 27, 28. i 29. 9. od 10 do 13 č. u kabinetu 517. Raspored polaganja ispita u produženom šestom roku biće objavljen 29. 9. na oglasnoj tabli Katedre, ispred kabineta 517.

Raspored ispita u VI ispitnom roku 2016/17.

Raspored polaganja ispita po terminima u sredu, 20. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Istorijske/Dijahronijske lingvistike 20. 9. 2017. u terminu od 14.30 č. u Sali heroja
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Terenske lingvistike 1 i 2 i Jezičke tipologije 20. 9. 2017. u terminu od 15.15 č. u Sali heroja
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Uvoda u opštu lingvistiku 2 i Škola i pravaca u lingvistici 20. 9. 2017. u terminu od 16 č. u Sali heroja

 • Raspored polaganja ispita po terminima u ponedeljak, 25. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Uvoda u slovenačku kulturu 1 i 2 25. 9. 2017. u terminu od 11 č. u Sali heroja
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Opšte lingvistike 5 (Semantike), Opšte lingvistike 6 (Pragmatike), Opšte lingvistike 8 (Semantike II) i Primenjene lingvistike 25. 9. 2017. u terminu od 11.45 č. u Sali heroja

 • Raspored polaganja ispita po terminima u utorak, 26. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Verbalne i neverbalne komunikacije i Lingvistike javne komunikacije 26. 9. 2017. u terminu od 13 č. u Sali heroja
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Uvoda u opštu lingvistiku 1, Osnova lingvističke analize, Opšte lingvistike 1 – fonetike i Fonetske transkripcije i anotacije 26. 9. 2017. u terminu od 14 č. u Sali heroja

 • Raspored polaganja ispita po terminima u četvrtak, 28. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Antropološke lingvistike, Lingvistike teksta i Analize diskursa 28. 9. 2017. u terminu od 10 č. u Sali heroja
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Opšte lingvistike 2 – fonologije, Forenzičke lingvistike i Znakovnog jezika 28. 9. 2017. u terminu od 11 č. u Sali heroja / Praktični deo ispita iz Znakovnog jezika održaće se istog dana u 10 č.