Raspored ispita u I ispitnom roku 2017/18.
Raspored ispita u II ispitnom roku 2017/18.
 • 13.02.2018.
  • 13:30 – Uvod u opštu lingvistiku 2; Škole i pravci u lingvistici; Forenzička lingvistika.
 • 19.02.2018.
  • 10:00 – Uvod u opštu lingvistiku 1; Osnove lingvistike analize; Fonetska transkripcija i anotacija; Lingvistika javne komunikacije; Verbalna i neverbalna komunikacija.
  • 22.02. 2018.
   • 15:30 – Uvod u slovenačku kulturu 1; Uvod u slovenačku kulturu 2.
   • 16:15 – Opšta lingvistika 1; Opšta lingvistika 2; Istorijska lingvistika.
  • 23.02.2018.