Raspored ispita u V ispitnom roku 2016/17.

Raspored polaganja ispita po terminima u petak, 1. 9. 2017.
 • Raspored polaganja ispita iz Istorijske/Dijahronijske lingvistike 1. 9. 2017. po terminima (pdf)
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispite iz Uvoda u opštu lingvistiku 2, Jezičke tipologije i Škola i pravaca u lingvistici 1. 9. 2017. u terminu od 15h u Sali heroja.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispite iz Terenske lingvistike 1 i Terenske lingvistike 2 1. 9. 2017. u terminu od 15.45h u Sali heroja.

 • Raspored polaganja ispita po terminima u ponedeljak, 4. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Uvoda u slovenačku kulturu 1 4. 9. 2017. u terminu od 14h u Sali heroja.
 • Raspored polaganja ispita iz Uvoda u slovenačku kulturu 2 4. 9. 2017. po terminima (pdf)
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispite iz Uvoda u opštu lingvistiku 1, Osnova lingvističke analize, Opšte lingvistike 1 – fonetike i Fonetske transkripcije i anotacije 4. 9. 2017. u terminu od 15h u Sali heroja.

 • Raspored polaganja ispita po terminima u sredu, 6. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispite iz Opšte lingvistike 5 – semantike, Opšte lingvistike 6 – pragmatike, Opšte lingvistike 8 – semantike II i Primenjene lingvistike 6. 9. 2017. u terminu od 16.30h u Sali heroja.
 • Raspored polaganja ispita iz Verbalne i neverbalne komunikacije 6. 9. 2017. po terminima (pdf)
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Lingvistike javne komunikacije 6. 9. 2017. u terminu od 17.15h u Sali heroja.

 • Raspored polaganja ispita po terminima u petak, 8. 9. 2017.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispite iz Lingvistike teksta i Analize diskursa 8. 9. 2017. u terminu od 16h u Sali heroja.
 • Svi prijavljeni studenti polažu ispit iz Antropološke lingvistike 8. 9. 2017. u terminu od 17h u Sali heroja.