Распоред испита у VI испитном року 2017/2018. године

Распоред испита у VI продуженом року:

  • 28.09.2018. о 10:00ч у 24а – Савремени словеначки језик 1-8 – Словеначки језик за србисте – Словеначки језик (историја и дијалектологија).
  • 28.09.2018. о 13:00ч у 24а – Усвајање Л1,
  • - Општа лингвистика 5 – синтакса 2 до 17:00ч – Општа лингвистика 7 до 17:00ч – Општа лингвистика 7 до 17:00ч – Актуелне теме из савремене лингвистике 17:00ч – Савремене синтакстичке теорије -рок за предају рада 17:00ч – Ареална лингвистика 17:00ч – Балкански језички савез 17:00ч – Теорија усвајања Л1 – рок за предају рада: 17:00ч
  • 28.09.2018. о 11:30 – 15:00 Сала хероја
  • – Увод у општу лингвистику 2; Школе и правци у лингвистици; Општа лингвистика 3 – морфологија; Општа лингвистика 4; Језичка типологија; Форензичка лингвистика; Увод у словеначку културу 1 и 2.
  • о 12:15 Вербална и невербална комуникација; – Увод у општу лингвистику 1; Основе лингвистике анализе; Фонетска транскрипција и анотација; Лингвистика јавне комуникације. – Општа лингвистика 1 – фонетика; Општа лингвистика 2 – фонологија; Лингвистика текста; Анализа дискурса; Знаковни језик 1 и 2; Општа лингвистика 5; Општа лингвистика 6; Општа лингвистика 6 – семантика; Општа лингвистика 8; Примењена лингвистика. – Антрополошка лингвистика; Теренска лингвистика 1 и 2; – Историјска/дијахронијска лингвистика.
  • 28.09.2018. у 16:00 у 24а – Усвајање Л2; Психолингвистика
  • 28.09.2018. у 17:00 у 24а – Неуролингвистика
  • 28.09.2018. до 17:00 преко Мудла – Корпусна лингвистика
Испити за VI продужени рок се пријављују код секретара у кабинету 212.