Студије словеначког језика и културе могу се комбиновати са студијама Опште лингвистике, Библиотекарства и информатике, као и са студијама било ког страног језика на Филолошком факултету. Студент се може одлучити за формат четворогодишњих студија, паралелних са неком од других студијских група или може бирати појединачне предмете из области словенистике.


Лекторат за словеначки језик организује многобројне и разноврсне догађаје, пројекте, стучне екскурзије и позива гостујуће предаваче, чиме се студентима пружа могућност да активно учествују у ваннаставним активностима и већ током студија добију релевантна радна искуства из области за коју се школују, а рад у малим групама и пријатном окружењу омогућава студентима да брзо напредују. Најуспешнији студенти словеначког језика раде као предавачи и преводиоци, запослени су у високим државним установама, словеначким представништвима, медијским и издавачким кућама.


Студенти се у оквиру основних студија могу одлучити за праћење неког од појединачних предмета из области словеначког језика и културе или за групу предмета, у зависности од њихових интересовања и потреба. По завршетку основних студија постоји могућност да студенти наставе студије из области словенистике на мастер и докторским студијама.


На располагању су бројне стипендије за летње школе језика у Словенији, као и међународне стипендије које омогућавају дужи боравак на неком од словеначких односно европских универзитета.

Leave a Reply