Наставници и сарадници

Спољни сарадници

Области истраживања: знаковни језик

Надежда Димић

редовни професор, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Kostic Jelena кабинет 413Области истраживања: превођење, лексикологија, лексикографија, прагматика

Јелена Костић Томовић

ванредни професор, Катедра за германистику, Филолошки факултет, Београд

Секретар Катедре