Наставници и сарадници

Спољни сарадници

Области истраживања: знаковни језик

Надежда Димић

редовни професор, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Kostic Jelena кабинет 413Области истраживања: превођење, лексикологија, лексикографија, прагматика

Јелена Костић Томовић

редовни професор, Катедра за германистику, Филолошки факултет, Београд

кабинет 433Области истраживања: дијахронијска лингвистика, фразеологија

Бранислав Ивановић

ванредни професор, Катедра за германистику, Филолошки факултет, Београд

branislav.ivanovic@fil.bg.ac.rs