Ђорђе Божовић је сарадник у настави на Катедри за општу лингвистику. Дипломирао је општу лингвистику и албански језик на Филолошком факултету у Београду (2013), где тренутно похађа мастер студије.
Области његових истраживања јесу фонологија и њени пресеци са морфосинтаксом (акценат, клитике, аломорфија, синкретизам), правци у лингвистици (антика, генеративна граматика, историјски материјализам), историјска (социо)лингвистика (језички контакти, језик и идентитет), и одабране теме из синтаксе и семантике балканских и класичних језика (модалност и евиденцијалност, нефинитне клаузе).
Говори албански, енглески и руски језик, чита савремени и османски турски, латински и класични грчки, служи се осталим балканским и европским језицима.
Члан је удружења Societas linguistica Europaea.