Ђорђе Божовић је асистент на Катедри за општу лингвистику. Дипломирао је општу лингвистику и албански језик и мастерирао на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Области његових истраживања укључују ареалну лингвистику (јужнословенске језике и балкански језички савез), као и лингвистичку епистемологију и историју и филозофију наука о језику.


Консултације: средом од 12 до 13 сати, кабинет 517
E-mail: djordje.bozovic@fil.bg.ac.rs


Одабрана библиографија
(Радови су овде приложени у верзији предатој у штампу и могу се разликовати у појединостима од финалних верзија након прелома и лектуре.)
Радови Излагања Прикази
  • (2015). Povratak strukturalne lingvistike. Prikaz zbornika radova Gender Across Languages, ed. H. Motschenbacher & H. Bußman, Amstedam: John Benjamins. Genero 19: 195–201.
  • (2013). Moderna nauka o jeziku. Naučna kritika zbornika radova u čast Svenki Savić Diskurs i diskursi, ur. V. Vasić, Novi Sad: Filozofski fakultet. Genero 17: 209–225.